• Friidrotten hurrar över den nya arenan. Bilden är från Linköping där löparstjärnan Carolina Johnson tränar. Foto: Julia Kimell

Ny friidrottsarena i Norrköping inför SM

Sommaren 2016 är Norrköping värd för SM-veckan – en riktig folkfest där det görs upp i många grenar, bland annat friidrott. Den nuvarande friidrottsarenan vid Borgsmo håller inte måttet, men det är nu klart att det blir en ny friidrottsarena på Himmelstalundsområdet. Nu är bygglovsansökan för Norrköpings nya friidrottsarena i Himmelstalund inlämnad. Om allt går enligt planen ska den nya arenan stå klar i maj nästa år.
Samhälls- och Eventfastigheter har n lämnat in ansökan om bygglov för arenan som kan lyfta Norrköping som idrottsstad. Föreningslivet och breddidrotten kan stärkas och större friidrottsevenemang i klass med SM-tävlingar blir möjliga. Krister Hultberg som är ordförande i Norrköpings Friidrottsallians har jobbat länge för att få till stånd en arena.

– Vi har påtalat behovet av en modern friidrottsarena även utomhus i flera år, och det känns fantastiskt kul att det nu blir av. Det är viktigt för att kunna fortsätta att stimulera och behålla våra elitaktiva och satsa på barn och ungdom, säger han.

Placering diskuteras

Även Kikki Liljeblad, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, ser med spänning fram emot vad som komma skall.

– Det är roligt att vi nu kommit så lång i processen att ett bygglov är klart att lämnas in. Friidirottsarenan utgör ett enormt lyft för idrotten i Norrköping, både tränings- och tävlingsmässigt, säger hon.

I februari i år fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att påbörja arbete med en detaljplan för friidrottsarenan. I arbetet med ny detaljplan skulle man närmare studera vilken placering man skulle välja för arenan. Det finns två möjliga placeringar av arenan. Antingen vid entrén till området i vid de befintliga parkeringsplatserna eller på sportfältet, i norra delen.

Stadsbyggnadskontoret har nu i samråd med länsstyrelsen beslutat att inte fortsätta arbetet med ny detaljplan. Länsstyrelsen gör nämligen bedömningen att det är möjligt att pröva bygglovet utan detaljplan som grund. Som underlag för bygglovsansökan görs i stället endast en miljökonsekvensbeskrivning.