• Kjell Eriksson, Anders Bevemyr, Yvonne Persson och Mattias Ravander sätter spaden i marken för en ny förskola. Foto: Söderköpings kommun

Ny förskola klar i november

Vid Ramunderskolan har bygget av Söderköpings nya förskola börjat. Den kommer ge plats åt 75 barn och skapa 20 nya förskoleplatser.

– Vi ger barnen en bättre förskola och skapar fler platser, vilket behövs. Nu har vi ont om förskoleplatser, berättar barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Bevemyr.

Det finns ännu inget namn på förskolan.

– Det vore trevligt om allmänheten kan komma med namnförslag. Hur det ska gå till har vi inte bestämt i dagsläget, säger Anders Bevemyr.

Storängsparken kan bli garantiförskola

Förskolan byggs av det kommunägda bostadsbolaget Ramunderstaden. Den kommer består av fyra avdelningar och vara klar för inflyttning i november. Då flyttar de befintliga förskolorna Storängsparken och Solrosen in. Enligt Anders Bevemyr finns det planer på att ha Storängsparken som en garantiförskola som kan öppnas upp när många vill ha förskoleplats. Vad som kommer hända med Solrosen är upp till kommunstyrelsen.