• Johanna Grander, projektsamordnare, visar kartan med den inritade korridoren, i gult och svart, där den nya sträckningen av E22 förbi Söderköping ska anläggas. Hon tror att sträckningen gynnar Söderköping och påpekar att den är nödvändig. Foto: Leif Larsson

Ny E22-sträckning gynnar Söderköping

Om sex år ska det vara klart med en ny sträckning av E22 förbi Söderköping. – Vägplansprocessen sker under 2014 och 2015, byggstart beräknas till 2017/18 och med en produktionstid på tre år så kan det bli invigning 2020, i bästa fall, förklarar Johanna Grander, projektsamordnare av ny sträckning E22 hos Söderköpings kommun.

I dag passerar E 22 rakt igenom Söderköping, den nya sträckningen hamnar utanför, väster om staden. Än så länge är ingen exakt sträckning spikad, bara en korridor inom vilken vägen ska anläggas. Johanna Grander har bott i Söderköping sedan 2000 och sett hur trafiksituationen i staden blivit allt värre, bland annat med långa köer, buller, luftföroreningar och tonvis med farligt gods som fraktas förbi. Hon ger fler exempel.

– Hus skakar när den tunga trafiken passerar och en del barn måste korsa E22 för att gå till skolan. Den nya sträckningen är nödvändig, poängterar hon.

Ny typ av gata

Trafikverket bygger och Söderköpings kommun är inblandad i högsta grad. Johanna Grander har kontakterna med Trafikverket, sprider information från dem och framför synpunkter från Söderköping till verket. Allt för att projektet ska bli så bra som möjligt för alla parter. Bland annat ska det tas hänsyn till olika intressenter. Exempelvis passerar Östgötaleden nya E22 och ridskolan får ridstråk på andra sidan vägen.

– Vi ska försöka se till så att Trafikverket tar hänsyn till allt. Sedan blir det förstås avvägningar mellan olika intressen.

Johanna Grander tycker det ska bli spännande och kul med det nya. Hon tror Söderköping kan få ett uppsving. Till exempel blir Erik Dahlbergsgatan, i dag E22 genom staden, en helt annan typ av led.

– Det blir en grönskande gata där gående och cyklister prioriteras. Det blir fler förbindelser över gatan som är omöjligt att ha i dag. Inne i stan blir det möjligt med fler p-platser och stråket längs Göta Kanal blir bättre lämpad för cyklar.

Folk kommer ändå

Sträckningen blir till största delen en 2+1-väg. Det blir tre planskilda korsningar som förbinder vägen med Söderköping, vid väg 210 mot Linköping, vid vägen mot Östra Ryd och vägen mot St Anna. Dessutom ett antal tunnlar för cyklar, vilt och lantbruksmaskiner.

När förbifarter byggs så drabbas alltid fastighetsägare, dock inte så många i det här fallet. Även själva orten kan drabbas. Spontanbesöken uteblir med minskade intäkter som följd för näringslivet. Johanna Grander tror inte det ska behöva hända i Söderköping.

– Tanken är att locka in besökare med trevliga entréer till staden. Vid infarterna ska det finnas trafikplatser där man kan stanna och få information om vad Söderköping står för i dag och även historiskt och kulturellt. Dessutom har Söderköping så stor attraktionskraft och bra varumärke att folk ändå kommer att stanna här.

Projektgrupp

Innan vägen står klar återstår massor av jobb. I kommunen finns en projektgrupp med Johanna och representanter från teknik, ekonomi, turism, kultur och näringsliv. Man träffas en gång i veckan. Dessutom finns arbetsgrupper som jobbar med specifika frågor. Det ska göras trafik- och handelsutredning och spånas fram idéer om turismen kan utvecklas. Även allmänhetens synpunkter tas i beaktande liksom näringslivets.

Allt detta ska utmynna i ett helt nytt utseende på Söderköping och en vägsträckning som gynnar staden på många sätt.