• Från och med i höst kan alla Vrinnevianställda ta direktbussen till och från jobbet. Foto: Kajsa Nilsson

Ny direktlinje till Vrinnevi

Det kollektiva resandet i Östergötland ökade med 2,2 procent från 2014 till 2015. Det visar Östgötatrafikens nya statistik. Fler resor väntas under året då man bland annat satsar på en direktlinje till Vrinnevi.

De senaste åren har Östgötatrafiken satsat mer på den spårburna kollektivtrafiken mellan städerna. Turtätheten har ökat från tre gånger till fyra gånger i timmen under rusningstrafik och 2012 kopplade man in Motala i pendeltågets sträckning. Jämfört med innan utökningen har resandet ökat med 30 procent. Från 2014 till 2015 ökade antalet pendelresor med 7 procent, sammanlagt 3,5 miljoner resor.

Ökning i Motala

Resandet sker framför allt i storstäderna Linköping och Norrköping. I Linköping skedde en ökning i antal resor med 4 procent medan det i Norrköping låg på samma nivå som 2014. Motala uppvisar en ökning med 11 procent. Detta med anledning av tätare turer.

– Den 15 december 2014 började vi köra pendeltågen var 30:e minut i stället för var 40:e minut. Det gjorde det enklare att kombinera med tätortsbussarna, säger Eva Jylltorp, kommunikationschef på Östgötatrafiken, som förklaring till ökningen. Därtill har den totala andelen resande ökat.

Satsar på Norrköping

Satsningarna fortsätter i Norrköping under 2016. Samtidigt som man minskar antalet linjer på landsbygden satsar Östgötatrafiken på förändringar i Norrköpings stadstrafik som sannolikt kommer att ge effekt i form av ökat resande. Linjerna 115 och 117 fick i december förra året avlastning med linje 113 mellan Norrtull och Södertull för att slippa förseningar.

– Vi ser redan nu att det funkar bra. I augusti kommer en ny linje som ska underlätta för de som jobbar på Vrinnevisjukhuset. Det är en direktlinje som ska gå morgon och kväll från Södertull, berättar Eva Jylltorp och tillägger att man hela tiden tittar på om man kan få loss fordon för att förstärka befintliga linjer och eventuellt skapa nya.

Spårvagnslinjerna är de med flest resenärer inom Norrköpings tätortstrafik. Därefter kommer linjerna 115, 119, 117 och 116.