Ny detaljplan antagen för Wildfire

Turerna kring Wildfire har varit många, men nu börjar åkturen på Sveriges vildaste berg- och dalbana på väg att ta fast mark.

Mark- och miljööverdomstolen krävde att det utöver bygglov även skulle finnas en detaljplan för berg- och dalbanan Wildfire på Kolmårdens djurpark. Nu har en ny detaljplan, tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Nyligen godkändes den av stadsplaneringsnämnden.

– Nämnden var enig i beslutet att godta detaljplanen för Wildfire, säger nämndordförande Kikki Liljebladh (S).

I juni ska detaljplanen slutligen antas av kommunfullmäktige. Berg- och dalbanan får fortsatt köras under tiden, men det beslutet ligger helt på djurparken att bestämma om.