Ny chef för Kultur-och fritid

Nu är det kart med vem som blir förvaltningschef för kultur- och fritidskontoret i Norrköpings kommun.
Elsmari Julin heter hon som tar över som chef för kulturen
och fritiden i Norrköping. Elsmari Julin bor för närvarande i Falun och hon är
för närvarande anställd på Landstinget Gävleborg där hon sedan 2005 arbetat som
förvaltningschef med ledningsansvar för förvaltningen Tillväxt och Regional
Utveckling. En förvaltning med ett brett regionalt utvecklingsuppdrag och en
verksamhet omfattande regional kulturverksamhet, utbildning och folkbildning
samt regionalt miljöarbete.

– Kultur, fritid, sport och idrott betyder mycket för en stad
och för dess utveckling. Jag ser verkligen fram emot att flytta till Norrköping
och få jobba i en expansiv kommun med ambitioner, säger Elsmari Julin är sin
bästa ålder och har ett stort intresse för samhällsfrågor samt har stor erfarenhet
av utvecklingsarbete inom offentlig sektor.