Ny avfart från E4 vid Fiskeby

Under förra veckans sammanträde i stadsplaneringsnämnden kom en ny avfart från E4 upp på föredragningslistan. Avfarten kommer att underlätta för utveckling av Bråvallaområdet.

Stadsplaneringsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna förvärv av en del av fastigheten Fiskeby 1:2 från Fiskeby Board AB för 8 miljoner kronor. Anledningen till köpet är att underlätta för en ny avfart från E4 i höjd med Fiskeby, samt en ny vägsträckning mot Bråvallaområdet via en bro över järnvägen. Detta kommer att underlätta vid kommande arrangemang på flygfältet.

Detaljplanen för trafikplats E4/Fiskebyvägen antogs den 14 maj i år. Man planerar för en planskild korsning med bro för bil och gång- och cykelväg över järnvägen. Det skapar också bra förutsättningar för att anlägga en rastplats vid Motala ström.

Utveckling av Bråvalla

Josef Eriksson på stadsbyggnadskontoret var med i förarbetet och tog fram detaljplanen för den nya avfarten.

– Det har funnits med sedan länge att utveckla Bråvallaområdet och därför är det bra med en avfart just där, man ser potential i det området. Att det är en stor musikfestival där är en bonus. Det ligger i linje med planen att utveckla området, säger han.