• Inger Schroeder började nyligen arbeta som arbetsförmedlingschef i Norrköping.

Nu ska arbetslösheten sjunka

Nu är Inger Schroeder tillbaka i Östergötland efter ett par år på Arbetsförmedlingen i Kalmar. I februari påbörjade hon tjänsten som chef för hela verksamheten i Norrköping. Innan dess har hon hunnit med mycket, bland annat några år i Nigeria.
Med anledning av maken Wolfgangs arbete som flygtekniker på ett amerikanskt företag flyttade familjen Schroeder till Nigeria under 1990-talet och bodde där i tre år. Infrastrukturen var långt ifrån lika utbyggd som i Sverige.
– Det var svårt att gå från en heltidstjänst till att bli hemmafru men mycket av min tid gick till logistik eftersom infrastrukturen var så dålig.
Tillbaka i Sverige fick Inger Schroeder sin första kontakt med myndigheten när hon började arbeta som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Kungälv. Sedan dess har hon klättrat inom organisationen genom interna utvecklingsprogram och utbildningar till att nu vara chef för Norrköpingsområdet.

Kontrast mot Kalmar

På senaste arbetsorten såg arbetssituationen annorlunda ut.
– Det var motsatt, arbetslösheten sjunker i Kalmar. Ungdomsarbetslösheten sjunker också. Det beror mycket på att säsongsarbetsmarknaden är väldigt stor. Den har blivit mer och mer utdragen och är inte längre bara tre månader på sommaren. Säsongen börjar tidigt på våren och håller på långt in på hösten, det fångar väldigt många ungdomar, berättar hon.
Trots att arbetslösheten inte är lika hög som i Norrköping arbetar man mycket med uppsökande verksamhet och det är ett arbetssätt som Inger Schroeder vill använda sig av framöver.
– Vi träffade företag för att hitta nya arbetstillfällen som de inte hade tänkt på. Vi fokuserade på att arbetsgivarna skulle få arbetskraft. Jag ska arbeta med att försöka skapa möjligheter och arbetstillfällen som skulle passa även här i Norrköping, förklarar hon och ger exempel på tjänster att hitta i företagen.
– Många företag är idag så slimmade att de inte har personal som kan ta hand om en vaktmästartjänst, servicefunktion i köket eller fastighetsskötsel. Där kan vi komma till en överenskommelse så att företagen anställer personal.

Utveckla samarbeten

Hon berättar att Arbetsförmedlingen redan arbetar på detta sätt i Norrköping men att det måste utvecklas och göras i större utsträckning.
– Jag vill jobba mycket med våra samverkanspartners och att vi använder våra gemensamma resurser effektivt. Det kan vara kommunen, näringslivet, försäkringskassan eller landstinget. Vi måste arbeta mer gemensamt runt de här frågorna. Arbetslösheten är så hög i Norrköping att någonting måste göras. Framför allt för att få in ungdomar på arbetsmarknaden så att de inte hamnar hjälplösa efter.

Bättre förtroende

En annan stor utmaning som Arbetsförmedlingen arbetar med nationellt är att skapa bättre förtroende för myndigheten och hon menar att det arbetet måste komma ner på lokal nivå.
– Vi arbetar mycket med detta på central nivå men jag tror att man måste göra lite överallt. För oss handlar det om att möta och lyssna på kunder samt att vara tillgängliga och noga med att återkoppla om vi har sagt att vi ska göra det. Ungdomar har inte så stort förtroende för Arbetsförmedlingen och det måste vi arbeta mycket med.

Stuga på Vikbolandet

Vid sidan om det tunga arbetet som arbetsförmedlingschef kopplar hon av i den nybyggda sommarstugan på Vikbolandet eller med väninnorna ute på Bråvikens golfklubb.  Sommarstugan byggde hon och maken för ett par år sedan och nu är det dags att göra i ordning trädgården. Några gröna fingrar har hon dock inte.
– Trädgården kommer att arrangeras så att den blir väldigt lättskött, säger hon och ler.

Läsecirkel

Förutom golfen ägnar hon gärna sin lediga tid åt att läsa och är tillsammans med ett gäng vänner med i en läsecirkel.
– Just nu läser vi Alice Munro. Vi kommer överens om en bok som vi läser och sedan träffas vi och pratar om den medan vi äter något gott. Det är kul att få möjlighet att diskutera boken direkt efter att ha läst den, avslutar hon.