• Nu börjar Björn Clasinder och hans Prosanitas med service inom hemtjänsten i Söderköping. Foto: Kajsa Nilsson

Nu finns det utförare att välja på

Det sociala arbetsintegrerande företaget Prosantias med säte i Norrköping tar sig an marknaden i Söderköping via ett nytt avtal med kommunen. Företaget kommer att finnas som alternativ för servicetjänsten i hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet, som nyligen infördes i kommunen.

– Vi arbetar med de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden. Det gagnar samhället, säger Björn Clasinder som är verksamhetsansvarig på företaget. Han nämner Skanska och Peab bland de företag som anlitar Prosanitas personal och som således lägger vikt vid det sociala ansvaret.

Servicetjänsterna i hemtjänsten kommer att bestå av exempelvis fönsterputsning, städning och ledsagning och Björn Clasinders förhoppning är att de ska komma igång så snart som möjligt.

Två bolag godkända

Det är hittills två företag som blivit godkända som utförare. Ytterligare två företag har ansökt men deras ansökningar har inte behandlats ännu.

– Vi gick ut med förfrågan i augusti och nu har vi skrivit avtal med två företag. I september gick informationen ut till brukarna. Nya brukare kommer att få information om LOV av sin biståndshandläggare. Befintliga brukare kan hämta information på kommunens hemsida, säger Elisabeth Andersson som är sektorchef för vård och omsorg i Söderköping kommun.