• Så här såg det ut när kommunerna tog det numer berömda handslaget på Tornet i Linköping 2016 med Sverigeförhandlarna. Foto: Tommy Pettersson

Nu är kontraktet för Ostlänken klart

Idag signerade samtliga Ostlänkskommuner, Region Östergötland och Landstinget Sörmland avtalet med Sverigeförhandlingen om medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge samt genomförande och ansvar.

Det var en juridisk och symbolisk men framförallt historisk händelse som ägde rum i Norrköping som innebär ett befästande av tidigare enskilda kommunavtal om att bygga bostäder och medfinansiera projektet.

Stationsläget klart?

Kontraktsskrivningen skedde som en programpunkt under ett seminarium med Norrköpings kommun och Handelskammaren kring invigningen av Kardonbanan i Norrköping

 I och med undertecknandet ska kommunerna tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. Linköpings åtagande i de aktuella avtalen omfattar 15 300 nya bostäder från 2016 till 2035, vilket innebär ett åtagande om 765 bostäder per år. Staten å sin sida finansierar ett grundutförande av station och järnvägsanläggning i staden.

När och hur fort?

Avtalen utgår ifrån Ostlänkens sträckning, Järna – Linköping, som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Höghastighetsjärnvägen planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i timmen men om det blir den hastigheten återstår att se. Även tidpunkten för byggstart och ett besked om slutförandet av Ostlänken är än så länge osäkra faktorer. Det statsfinansiella läget kommer att vara avgörande för hur Trafikverk och regering agerar.

– Avtalet som Regionen har med Sverigeförhandlarna är jätteviktigt för vår regions utveckling. Signeringen och invigningen är ett viktigt första steg med att få Ostlänken på plats med allt vad det innebär. Den ökade spårkapaciteten mellan framför allt Norrköping och Linköping kommer att ha stor betydelse för regionen, säger Mats Johansson vidare.

– Avtalet har ju varit på plats en tid. I avtalet bekräftar vi nu att Region Östergötland tar ansvar för att utveckla en fortsatt väl fungerande kollektivtrafik i hela Östergötland.

Låna till investeringen?

Region Östergötland är också klara med sitt remissvar över Trafikverkets förslag till nationella plan för transportsystemet 2018 - 2029 och i den svaret finns både kloka krav på vad som ska ske och framförallt i vilken hastighet infrastrukturprojekten ska verkställas och rulla.

Region Östergötland tar aktivt ställning och vill att regeringen måste ta ett snabbt beslut om Höghastighetsjärnvägen och att den ska byggas 320 kilometer i timmen. Man menar även att länken behöver färdigställas 2028 och då med lån utanför anslagen till Trafikverket.

Samtliga undertecknare:
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande, Linköping
Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande, Nyköping
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande, Södertälje
Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande, Trosa
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, Östergötland
Monica Johansson (S), ordförande landstingsstyrelsen, Sörmland
Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson, Sverigeförhandlingen