• Lennart Foss menar att köpet inte kommer att innebära att man slutar konkurrera mellan tidningarna. Foto: Tommy Pettersson

NTM köpte Norrköpings-Magazinet och Linköpings-Posten

Den 18:e januari genomförde NTM-koncernen, där bland annat VT, Corren, NT och MVT ingår, ett köp av Swepress-koncernens tidningsrörelse. Avtalet skrevs under på torsdagsmorgonen men det formella ägarbytet kommer att ske den förste mars i år.

Köpet innebär att NTM-koncernen tar över bland annat Linköpings-Posten, Norrköpings-Magazinet och lokaltidningen Vimmerby Tidning, en av de tidningar i Sverige som når flest hushåll i sitt område.

Digitalt kliv

– Det känns väldigt bra att vi gjort det här köpet. Vi har hittat en hel del samarbetsområden där vi kan underlätta för produkterna i framtiden. NTM kommer också kunna bidra en hel del vad gäller den digitala utvecklingen för de här tidningarna, säger Lennart Foss, koncernchef på NTM i ett pressmeddelande.

Enligt Lennart Foss kommer uppköpet inte innebära att de olika publikationerna på orterna slutar konkurrera. Köpet innebär också att Swepress produkter kommer att tryckas i Linköping och NTM tar också över all distribution av de aktuella tidningarna.

– Att bara trycka en produkt på ett tryckeri håller inte ekonomiskt. Det är jobbigt att vara ensam i Sveriges medievärld i dag. Det är viktigt att Corren finns i Kinda och det är viktigt att Kinda-Posten finns i Kinda. Läsarna där har valt olika tidningar och så ska det fortsätta vara, säger Lennart Foss.

Ensam är inte stark

Med den digitala och internationella konkurrens som finns idag och som också fortsätter att växa har Swepress funnit det bäst att lämna över stafettpinnen till en starkare lokal ägare.

– Vi gör detta för att säkerställa tidningarnas långsiktiga utgivning och marknadsposition. Det är en bra lösning för tidningarna och dess personal. NTM och Swepress har en likartad syn på medieutvecklingen och vi känner att Swepress tidningar passar bra in i NTM:s struktur, sägerBengt Ingemarsson vd i Swepress i ett pressmeddelande.