Norrköpingsborna stannar kvar och föder barn - då växer stan

Norrköping växer så det knakar. Förra året ökade invånarantalet med 1500 personer – i år ser det ut att bli en ännu större ökning.

När de fyra första månaderna av 2013 gått ser det onekligen mycket positivt ut för befolkningstillväxten i Norrköping. 580 personer plus ligger kommunen redan nu, vilket är den högsta ökningstakten på sex år.

– Förra året växte vi ovanligt mycket och i år verkar det som om vi kommer att växa ännu mer, säger Dan Andersson, statistiker på Norrköpings kommun.

Baby-boom

Det är mycket som sammanfaller då befolkningsmängden ökar. I Norrköping råder det just nu en baby-boom, med födelsetal i nivå med baby-boomen på 1990-talet.

– 2012 föddes 560 barn under årets första fyra månader, i år har 609 barn fötts, så det är redan 50 fler. Vi kan också anta att man fortsätter att föda barn i samma utsträckning under resten av året, säger Dan Andersson.

Inflyttningen till kommunen fortsätter att vara stark, men det som verkligen påverkat befolkningsantalet är att färre flyttar från Norrköping.

– Det ger stor effekt. Att fler stannar kan ses som ett tecken på man i Norrköping hittar jobb och bostad, det är annars två starka faktorer när man väljer att flytta till en annan ort, säger Dan Andersson.

Prognos i underkant

Vid årskiftet bodde 132 124 personer i Norrköping och prognosen för nästa årskifte är att 133 474 personer ska bo i kommunen.

– Som det ser ut nu, med positivt flyttnetto och starkt födelsetal, så ligger uppskattningen lite i underkant. Det kan alltså bli ännu fler, men vi får se var vi landar. Det är långt kvar på året och mycket kan hända, säger Dan Andersson.

Mattias Sävenstrand