Norrköpings största utmaningar

Augustifesten indikerar att den riktigt mörka årstiden är långt borta och festen med den oerhört populära och folkliga marknaden, det stora artistuppbådet och alla andra festliga aktiviteter kan få oss att glädjas en stund innan det är dags att kavla upp ärmarna igen.

Långsiktigt arbete

Nu när de flesta har kommit tillbaka till sina jobb, politiken börjar att verka och rutinerna gör sig påminda kan det vara på sin plats att påminna om de utmaningar som Norrköping står inför fortfarande.

Då menar jag inte de utmaningar som ska mötas i Nya parken/Östgötaporten, i Stadium Arena eller inte ens i Himmelstalundshallen. Dessa utmaningar har en idrottsstads klubbar goda förutsättningar att möta. Men de stora utmaningar som ligger inom politikens räckvidd är mer svårhanterbara.

Samtal inför framtiden

När kommunfullmäktige och nämnder samlas igen har man en pågående integration av nyanlända att fatta kloka beslut som underlättar och skapar acceptans i samhället för den nödvändiga påfyllning av arbetskraft som nyligen har kommit till Sverige.

Kommunen måste också, tillsammans med polis/rättssystemet och det som kallas för civilsamhället det vill säga du och jag i vardagen, bekämpa den organiserade brottsligheten samt det oprovocerade våldet.  

Vid ett samtal i veckan med kommunstyrelsen ordförande Lars Stjernkvist om utmaningar är han väl medveten om tillväxtens olika problem men han lyfter dock fram en kanske ännu större pågående och framtida utmaning när han pekar ut skolan som det stora förbättringsprojektet i Norrköping.

Stjernkvist hävdar med emfas att om man inte kan höja resultaten i grundskolan så har inte bara kvartetten utan hela Norrköping stora problem om några år när det är dags för våra elever att söka sig vidare i livet. Det man inte har kämpat till sig under grundskoletiden är svårt att hämta in på gymnasiet och det får stora konsekvenser för arbetsmarknaden och näringslivet fortsatta tillväxt.