Norrköpings befolkning ökar

Befolkningsökning igen. Året kunde knappast ha börjat bättre för politikerna i Rådhuset och andra som för fram plattformen; Next stop Norrköping. För andra året i rad växer man mer än vad storebror Linköping gör ur ett befolkningsperspektiv.

Snart presenteras befolkningsstatistiken för 2013 men redan nu kan man preliminärt slå fast att länets befolkning ökar med drygt fyratusen invånare, vilket är en rekordökning och det är naturligtvis så att Norrköping och Linköping är drivande i regionens tillväxtmotor.

Visserligen är det enbart en nettodifferens på 17 invånare till Norrköpings fördel men det pekar ändå på att kommunen håller på att stabilisera sig på en viss  nivå. Befolkningstillväxten är nödvändig på både kort och lång sikt. Ena änden flyttar redan etablerad arbetskraft in och blir skattebetalare vilket är en förutsättning för att företagen ska kunna utvecklas. I andra änden visar ökningen på att man är stark nog att kunna ta emot exempelvis flyktingar och att framtidstron även speglas i födelsetalen.

Problem att lösa

När befolkningen ökar så ökar även kostnaderna för framför allt den skattefinansierade sektorn i slutändan blir kommunsaldot ändå positivt om man lyckas få människor i jobb. Ungdomsarbetslösheten är alarmerande i de båda ”Östgötametropolerna” och här försöker Norrköping ta ett nytt grepp genom en satsning på nya jobb inom kommunala bolag. Det handlar dock om en tidsbestämd anställning men arbetslivserfarenheten är ovärderlig för en generation som snart kommer att tröttna på att stå utanför.

Flyktingmottagande och en öppen attityd till invandrande potentiell arbetskraft är viktig och nödvändig på sikt. Det behövs fler händer i arbetslivet när generationsväxlingarna sköljer över oss. Initialt kan konflikter uppstå när det blir för trångt på arbetsmarknaden men samhället kan klara av dessa motsättningar med demokratiska strukturer och en öppen debatt som bekämpar främlingsfientliga krafter.