• Norrköping kommer fortsättningsvis fortsätta att ta emot flyktingar men Stjernkvist menar att fördelningen är orättvist och att EBO-lagen ska ändras Foto: Tommy Pettersson

Norrköping vädjar om solidaritet

Under 2015 kom det ett stort antal flyktingar till Sverige från framförallt Syrien. Ett yrvaket mottagande från svensk sida ledde till både ett ogästvänligt klimat och en ojämlik fördelning av flyktingar kommunerna emellan.

I Östergötland var Valdemarsvik bäst i klassen och Norrköping fortsatte att ta emot nya svenskar i stor utsträckning. Linköpings kommun tog inte emot tillnärmelsevis lika många flyktingar från Mellanöstern som Norrköping gjorde under 2015.

Europa stänger ned

Nu när hela Europa har stängt gränserna gentemot krigsskådeplats Syrien kan man börja skönja hur mottagandet egentligen kan hanteras.

Regeringen presenterat för ett tag sedan ett förslag på åtgärder för att underlätta kommunernas mottagande enligt Bosättningslagen, EBO-lagen. Ett av regeringens åtgärdsförslag handlar om att kommuner med stort mottagande av personer som bosätter sig på egen hand avlastas och att anvisningstalen sänks för de kommuner som tagit emot mest hjälpsökande människor.

Norrköpings kommun tar redan idag ett stort ansvar för egenbosatta flyktingar. För att kunna fortsätta arbetet med att ta emot och hjälpa de som bosätter sig på egen hand måste fler kommuner ta ett större ansvar för flyktingmottagandet.

– Beskedet från regeringen är mycket välkommet. Effekten blir att Norrköping och andra kommuner som tar ett stort ansvar avlastas. Det är framför allt bra att större hänsyn ska tas till tidigare mottagande när anvisningar görs. Jag hoppas att detta innebär att Norrköpings kommun inte ska behöva ta emot aviserade flyktingar från Migrationsverket under 2017, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och fortsätter.

–  Det här gör det lättare för oss att göra ett bra jobb. Ett jämnare mottagande betyder också mycket för de som kommer. Kvalitén i mottagandet och integrationsinsatserna blir bättre när alla hjälps åt och delar på ansvaret.

Norrköping driver på

Norrköping försöker även att påverka kommuner i länet och Länsstyrelsens integrationsråd där fördelningen av flyktingmottagandet i länet diskuteras. Norrköping driver uppfattningen att ett nytt avtal ska innebära att Norrköping inte tar emot några aviserade flyktingar från Migrationsverket år 2017. Anledningen är att antalet egenbosatta flyktingar i Norrköping kommer att vara fortsatt stort.

– Vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Vi tar redan ett stort ansvar för egenbosatta flyktingar och kommer att fortsätta med det. Nu måste kommunerna i länet hjälpas åt på ett solidariskt sätt. Antalet flyktingar måste få en mer jämn fördelning över länet för att flyktingmottagandet ska bli bättre och för att integrationen ska fungera, säger Lars Stjernkvist.