• Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist är glad över tillväxten i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Norrköping ökar mer än Linköping

Östergötland växer befolkningsmässigt och det är naturligtvis Norrköping och Linköping som står för den största delen av tillväxten.

Linköpings befolkning fortsätter att växa och någon gång i höst når man 150 000 invånare men grannkommunen Norrköping ökar betydligt mer både räknat årsvis och kvartalsvis. I befolkningsförändringsligan ligger nu Norrköping på nionde plats medan Linköping hamnar på en mer blygsam placering nummer 14.

Ökade med 375

Fjärde storstadsregionen går nu tillsammans in i en rekordstark befolkningsökning kvartal ett. Norrköping ökar med 375 personer och har ett födelseöverskott på 61. Dett kan jämföras med Linköpings folkökning som landar på 338 innehållande ett födelseöverskott på hela 129. Även om det numer råder borgfred mellan de båda trätobröderna, Norrköping och Linköping, så finns det ett konstruktivt konkurrensförhållande som speglas i respektive kommunstyrelseordförandes kommentarer.

– Det är jätteroligt att vi ha den här kraftiga befolkningsökningen just nu. Det är också extra roligt att ökningen består av höga födelsetal och att folk flyttar till Norrköping för att de får jobb här, säger Lars Stjernkvist och hugger samtidigt in mot inlandet.

– När våra kommuner konkurrerar mot någon utanför länet då är vi som ett syskonpar och står sida vid sida men det är välidgt roligt att vara bättre än vad ens syskon är . Det vet alla syskonbarn.

Hur ska man räkna

När det gäller Linköping är det födelsenetto och flyttnetto gentemot utlandet som slår i genom positivt i statistiken. I Norrköping är det främst flyttnettot från utlandet samt inflyttning från resten av Sverige som står för ökningen. I förra mätningen ökade Norrköping mer än Linköping och den trenden håller även i sig första kvartalet 2013. Studenternas in och utflyttning spelar en stor roll i Linköpings befolkningsförändringar. I maj/juni flyttar drygt 1 500 människor ut från stan och kommer inte tillbaka i statistiken förens i september/oktober. Om Linköping ska kunna hinna ifatt Norrköping i års förändringen får man alltså vänta till november för att se om man lyckas med det.