• Norrköpings socialdirektör Yvonne Thilander har mycket att göra just nu för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn som kommer till orten. Foto: Tommy Pettersson

Norrköping hjälper Malmö

Norrköping tar ett stort ansvar för att hjälpa ensamkommande barn som kommer till Sverige. Nu tar man ytterligare ansvar genom att avlasta Malmö under en period.

De största problemen för att ta hand om ensamkommande barn är lokaler och tillräckligt med personal. Det uppger politiker och tjänstemän vid ett seminarium om frågan under förra veckan. Norrköping har tilldelats 110 miljoner kronor extra från staten och en huvuddel av dessa ska gå till att ge barn och unga ett bra mottagande. Så fort de ensamkommande barnen anvisas till Norrköping är de kommunens ansvar. Får barnen permanent uppehållstillstånd har kommunen ansvar för dem till dess att de är vuxna och klarar sig själva.

– Vi behöver bereda hem för vård och boende till ungefär 20 stycken i veckan. De yngsta placeras i familjehem och några kan bo hos släktingar i Norrköping, säger socialdirektören Yvonne Thilander.

Beslut om avlastning

Nu är beslutet taget att Norrköping ska avlasta Malmö med transitboende och har fått uppdraget att ta emot upp till 50 barn per vecka för kortare vistelser innan de anvisas till kommuner runt om i landet. Överenskommelsen gäller under perioden 25 november 2015 till 31 januari 2016 och då kommer inga ensamkommande barn anvisas till Norrköping av Migrationsverket.

– Just nu är det av avgörande betydelse att samarbeta. Det här handlar om hur vi på bästa sätt för alla inblandade tar emot dem som kommer till Sverige. Vår inställning i Norrköping är att ta vår del av ansvaret. Det här åtagandet kommer vi bland annat att klara tack vare att vi har ett väldigt bra samarbete i Östergötland där vi får stöd från övriga kommuner i länet, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande.

Skolplatser

Att ge barnen någonstans att bo är steg ett. Sedan kommer den viktiga punkten att slussa in dem i skolans värld. Mats Olsson från utbildningskontoret förklarar att alla nyanlända har rätt till skolgång.

– Vi är inte nyfikna på vad grunden är till att de att kommit till landet. Vår uppgift är att möta deras behov av stöd för kunskapsutveckling i skolan, säger han och berättar att man inte betraktas som nyanländ om man anländer till Sverige innan skolplikten inträder, alltså innan sju års ålder. Det innebär att barn som kommit till Sverige bara månader innan höstterminen startar ändå får börja i en vanlig årskurs ett. Enligt lagtexten ska kommunerna erbjuda skolgång till eleverna inom en månad men det är i dagsläget inte möjligt i Norrköping. 60 barn befinner sig i kö för att få börja i skolan.

– Just nu är det inte kapaciteten på mottagningsskolan som är problemet utan att vi inte har plats för förberedelseklasser ute på ordinarie skolor, säger Mats Olsson.