• Rolf Sjögren arbetar som arkivarie i Norrköpings stadsarkiv. Foto: Kajsa Nilsson
  • Har du släktingar eller bekanta som har arbetat på Holmen på 1950-talet så finns de förmodligen med här. Foto: Kajsa Nilsson
  • I utställningen fanns bland annat bilder på kaktusplanteringar genom åren. Foto: Kajsa Nilsson
  • Många hyllmeter med arkivmaterial. Foto: Kajsa Nilsson
  • I skolarkivet finns alla betygsdokument bevarade. Foto: Kajsa Nilsson
  • Anders Borg fick fina betyg. Foto: Kajsa Nilsson

Nio hyllkilometer arkivmaterial

Arkivens dag innebar att Norrköpings stadsarkiv höll öppet för allmänheten och med över 100 besökare slogs det förra besöksrekordet. Under dagen bjöds det på filmvisning, utställning och intressanta fakta om Norrköping och stadens mer kända invånare.

I källaren till Rådhuset finns nio hyllkilometer med skriftlig historia. Alla betyg från de kommunala skolorna samt vissa enskilda skolor finns bevarade i arkivet. Till Arkivens dag hade stadsarkivets personal lyft fram Göran Perssons, Anders Borgs, Malin Baryards och andra celebriteters betygsdokument.

Öppet för hjälp

Stadsarkivet har öppet varje vardag men av säkerhetsskäl och för ordningens skull får inte besökare lov att leta själva.

– Man måste inte boka tid men det underlättar för vårt arbete om vi på förhand får veta vad vi ska leta efter, säger arkivarien Rolf Sjögren.

Idag finns mycket arkivmaterial sökbart via nätet men de riktiga skatterna finns bevarade i det fysiska arkivet.

– Alla kommunala handlingar sedan 1863 finns bevarade här men den allra äldsta handlingen vi har är från 1384, säger han.

Inte släktforskning

Många som gräver ner sig i arkivhandlingar är ute efter att släktforska men det menar Rolf Sjögren kan bli svårt i stadsarkivet.

– Vi har inte folkbokföringsmaterial här, här kan man istället söka på bredden, säger han.