• Denna gång blev det nej till Folkpartiets förslag. Vinner de valet blir det självklart ett ja. Foto: Tommy Pettersson

Nej till högre lärarlöner

Folkpartiet presenterade nyligen ett förslag till höjda löner för samtliga lärare i Norrköpings kommun. Detta avslog dock den styrande majoriteten.

Folkpartiet lade fram ett förslag om att Norrköpings kommun skulle kunna höja lärarnas lön med 10 000 kronor i månaden. Det ska ske under en tioårsperiod där månadslönen höjs 1000 kronor varje år, utöver de löneökningar som kommer till i centrala avtal mellan arbetsgivare och fack.

Även facket vill ha mer

Fackförbunden, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, driver även kravet om 10 000 kronor mer i månadslön. Ett rimligt alternativ, som ingen kommun ännu har klarat att genomföra i sin budget säger Folkpartiet som menar att lösningen stavas långsiktighet. Att genomföra en höjning på 10 000 kronor i månaden från ett år till ett annat är i det närmaste omöjligt i en kommunbudget. I Norrköpings fall skulle en sådan ökning kosta mellan en kvarts till en halv miljard kronor, i en budget på drygt sex miljarder kronor.

En tusing om året

Om man istället höjer månadslönen med 1000 kronor per år i tio år så är anpassningen i kommunbudgeten betydligt enklare. Inte enkel, men enklare. Det är fortfarande en oerhört stor satsning och kommer att vara kommunens främst prioriterade mål i tio år. Det kommer att kosta, men vi är övertygade om att det kommer vara värt det. En framgångsrik skola är nyckeln till att vända Norrköpings kroniskt höga arbetslöshet och stora sociala problem. Välutbildad arbetskraft är vad företagen söker när de ska etablera sig och för att de som redan finns här ska kunna växa och frodas. Att öka kostnaderna för lärarlöner är en investering som kommer ge god avkastning, genom sjunkande arbetslöshet och ökad tillväxt i Norrköping. Vi kommer genom denna satsning att bli rikare och mer välmående.

Vinna valet

– Jag fick ju igenom detta i Alliansen men då vi är i minoritet så blev det inga höjda löner för Norrköpingslärare utan nu får jag lägga det här förslaget på is och se till att vi vinner valet 2014 istället, menar Mathias Sundin, folkpartistiskt oppositionsråd i Norrköping.