Navestahallen rivs

Nu när det har gått ett tag sedan branden i Navestahallen står det klart att idrottshallen troligtvis måste rivas. Brandskadorna är så pass stora att de skulle bli svåra att återställa.

Det var söndagen den 18 december förra året som en brand utbröt i en idrottshall i Navesta utanför Norrköping. Det står klart ny att hallen måste rivas på grund av brandskadorna. Norrevo, Norrköpings kommuns fastighetsbolag för lokaler, arbetar nu med att hitta ersättningslokaler så att verksamheten kan bedrivas i någon annan hall.

– Högsta prioritet är att hitta ersättningslokaler så att verksamheterna kan fortsätta sitt viktiga arbete, säger Daniel Ackermann, Kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter i ett pressmeddelande.

Viktigt att agera snabbt

Olika förslag har diskuterats tillsammans med ansvariga för verksamheterna. Ett första besök i alternativa lokaler har redan genomförts. Vissa anpassningar kan dock behöva genomföras. Den intilliggande fritidsgården har klarat sig från brandskador men är svårt rök- och sotskadad.

– Det är viktigt för oss att snabbt kunna återuppta vår verksamhet och därför behöver vi hitta bra ersättningslokaler så snart som möjligt, säger Anders Pantzar, verksamhetschef, utbildningskontoret.

Ersättningslokaler kommer att behövas som minst fram till sommaren och det är än så länge för tidigt att säga när en ny idrottshall kan stå klar. Norrevo har påbörjat arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för återuppbyggnaden av idrottshallen.

– Det är viktigt att vi agerar snabbt. Det är tyvärr långa ledtider i byggbranschen, säger Daniel Ackermann, kommunikationsansvarig, Norrevo Fastigheter.