• Förra veckan var Linköping och Norrköping värdar för konferensen EUniverCities. Foto: Kajsa Nilsson

Nätverk för kommuner och universitet

Förra veckan samlades representanter från medelstora europeiska städer och universitet för konferens i Norrköping och Linköping. Nätverket EUniverCities träffas två gånger årligen för att diskutera gemensamma samhällsutvecklingsfrågor.

Konferensens tema var ”A civic university and academic cities” och Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Linköpings universitet stod som värdar. Som enda svenska städer och universitet gick de med i nätverket år 2012. Från början var bara Linköpings kommun och Linköpings universitet med men eftersom universitetet faktiskt finns i båda städerna var Norrköpings kommun snabbt med på noterna och anslöt sig till nätverket.

– Det handlar mycket om erfarenhetsutbyte mellan stad och universitet, säger Pär Westrin, samverkansutvecklare vid Linköpings universitet och berättar att man under konferensen ägnar sig åt peer review där gästande städer och universitet får reflektera över vilka problem som finns lokalt i värdorten, i detta fall Norrköping och Linköping.

Dra nytta av varandra

Utvecklingsstrategen och koordinatorn i Linköpings kommun, Lise-Lotte W Järvinen, förklarar att man vill belysa frågan om hur universitetet på bästa sätt ska vända sig till resterande samhälle och hur städerna kan ta emot kunskapen från universitetet. Det handlar också om studenternas integrering i övriga samhället. Lise-Lotte W Järvinen upplever det som att studenterna syns mer i Norrköping än vad de gör i Linköping tack vare Norrköpings campus i city.

– Vi har bjudit in studenterna att medverka i konferensen. De representeras genom universitetets tre studentkårer, säger Monica Hjern, processledare och koordinator i Norrköpings kommun.

Lokalt projekt

I våras avslutades Linköpings kommuns lokala projekt inom EUniverCities men nätverket fortgår som tidigare. Det lokala EU-projektet för utveckling av universitets- och studentstaden Linköping har bidragit till förslag rörande fysisk planering, attraktivitet och samverkan.

– Vi lämnade över det till rektorn för universitetet och till den politiska ledningen i Linköpings kommun. Vi förutser att uppdrag om genomförande av förslagen kommer och att det görs i samverkan med näringslivet och övriga aktörer, säger Lise-Lotte W Järvinen som under konferensen höll en presentation om projektet och fick positiva reaktioner från åhörarna.

– De tyckte att det var intressant att få ta del av det som vi har gjort lokalt här i Linköping, säger hon.

Bland förslagen finns bland annat att få bättre närvaro i varandras miljöer, leta efter gemensamma målsättningar och arbeta fram gemensamma marknadsföringsåtgärder där Linköping som universitets- och studentstad framhävs.