• Annika Forsslund jobbar på Länsstyrelsen i Östergötland och var med under ”bränningen”. Foto: Tommy Pettersson
  • Sebastian Andersson fyller på olja i en bensindunk. Foto: Tommy Pettersson
  • Tomas Aronsson är bränningsledare på SITS. Foto: Tommy Pettersson

Narturvårdsbränning i kyrkans skog

På självaste Kristi himmelsfärdsdagen brann kyrkans skog utanför Åtvidaberg. Detta var dock inte någon pyroman utan branden var både planerad och anlagd i laga ordning och sanktionerad av länsstyrelsen.

Hästenäs kyrkskog ligger i Åtvidabergs kommun i södra Östergötland. Området som naturvårdsbränns är omkring tio hektar stort och ligger norr om sjön Hästgöl och vid änden av skogsbilvägen som löper längst den lilla sjön.

Bränningslandskap

Hästenäs ligger i ett så kallat ”bränningslandskap”, där naturliga bränder var vanliga förr i tiden. Naturvårdsbränningen sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna de många växt- och djurarter som är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum. Naturvårdsbränningen utförs av ett kompetent bränningslag, SITS i Sverige AB, som samverkar med räddningstjänsten, SOS Alarm samt brandflyget.

Inte så stort

– Idag är det inte ett så stort område vi ska bränna, berättar Tomas Aronsson, bränningsledare på SITS, och den som håller i alla trådarna kring skogsbranden. När tidningen var på plats så gick han igenom hela upplägget kring hur man pumpar upp vatten som sedan skall distribueras ut i de över två kilometer som lagt runt den skog som ska brännas ner.

– Visst kan lågorna slicka någon grantopp men vi jobbar för att det inte ska brinna så kraftigt och sätter självklart säkerheten först, säger den erfarne bränningsledaren och berättar att man jobbar efter en kanadensisk modell som är mycket effektiv och säker.

Länsstyrelsen är med

Med under naturvårdsbränningen är även Annika Forsslund från länsstyrelsen som berättar att denna gång är det stiftets skog man bränner. Hon visar kartan över det område som är tänkt att brännas.

– Att det är backigt gör det hela lite svårare, säger hon då vi går tillsammans på den skogsväg som löper längs den nedre gränsen för området som ska brännas och vid sjön Hästgölen som försörjer pumparna med vatten. Bränningen var ett samarbete mellan länsstyrelsen och Linköpings stifts skogsförvaltning som markägare och jobbar med naturvårdsbränningar för sin skogscertifiering.