• Ann Revland packar ihop väskan och far mot ännu okända mål i yrkeslivet. Foto: Tommy Pettersson

Näringslivsdirektören slutar vid årsskiftet

Näringslivsdirektören i Norrköpings kommun, Anne Revland, kommer att sluta sin tjänst vid årsskiftet.

 Hon har jobbat på chefsposten sedan 2009 och räknar nu med att vara kvar under sommaren och hösten för att avsluta det gångna verksamhetsåret och därefter lämna över till en efterträdare. En rekrytering kommer att påbörjas omedelbart.

En kommun i  stark tillväxt

Dagen efter att Svenskt näringsliv presenterat sin årliga kommunala företagsbarometer aviserade Ann Revland att hon slutar. Naturligtvis  hade den dystra företagsenkäten inget samband med att hon slutar för hon lämnar istället en kommun där näringslivet växer och frodas.

– Det har på många sätt varit en lärorik och spännande tid. Att fått vara en del av och bidra till Norrköpings fantastiska utveckling är något jag alltid kommer att vara stolt över och bära med mig. Under de sista fyra åren, har jag fått möjlighet att bygga ett starkt näringslivskontor. Uppdraget med att få fler etableringar av nya företag och den framgång vi sedan fått har varit en stark upplevelse. De företag som har etablerats här, har de senaste åren, bidragit till att vi fått ett tillskott på över 1 000 nya jobb. Jag har också haft glädjen att uppleva företag som efter ha deltagit i våra olika återkommande tillväxtsatsningar, fått kunskapen och modet att växa, att öka sin försäljning och att anställa fler säger Anne Revland.

Bra dialog

I enkätsvaren från företagarna som Svenskt näringsliv samlat ihop hamnar Norrköping på en genomsnittlig plats i Sverige. De 31 000 företagssvaren varav 209 från Norrköping målar upp en dyster bild av kommunernas ansträngningar för att få ett bättre företagsklimat. Det sammanfattande omdömet från Norrköpings företagare om kommunens företagsklimat hamnar på 3,1 på en sexgradig skala. Det är en liten försämring från 2015 som faller inom felmarginalen. Norrköping tillhör de kommuner som ligger stabilt i undersökningen när många andra har fått försämrat resultat.

– Under den här tiden har vi på näringslivskontoret, inte minst i samarbete med andra aktörer, skapat betydligt fler mötesplatser och arenor, av olika storlek och karaktär för företag att mötas, inspireras och utveckla nya affärsrelationer. Det har också varit en förmån att fått träffa många företag och människor som alla på sitt sätt bidragit till Norrköpings starka utveckling och stolthet. För två år sedan satte vi ett kaxigt mål tillsammans med företagen att Norrköping ska vara topp 20 år 2020 när det gäller Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt företagsklimat,säger Anne Revland och fortsätter.

– Vi har arbetat mycket med att etablera kontakt med mindre företag i kommunen, de som inte har tid att komma på näringslivsträffar och liknande. De spelar en otroligt viktig roll för Norrköping. Vi ser i enkäten att allmänhetens attityd till företagande har förbättrats, vilket är glädjande och vi arbetar för att betyget för kommunens service också ska höjas.

Ostlänken är loket

Nu får man se sig efter en ny näringslivschef som kan hantera den tillväxt som redan har inletts och kommer att fortsätta i takt med att att Ostlänken byggs.

– Anne har under sin tid bidragit till att positionera Norrköping, etablerat ett starkt näringslivskontor, utvecklat mötesplatser och dialogen med företagen inte minst med de unga företagarna. Annes och hennes medarbetares arbete med att skapa fler etableringar till Norrköping har bidragit till ett stort tillskott med arbetstillfällen, säger tillförordnad kommundirektör Per-Olov Strandberg.