• Sophia Jarl och moderaternas hållning är att myndighetsbeslut alltid ska utgå från de lagar som reglerar bygglov.

Nämndbråk om Minaret

Byggnads- och miljöskyddsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att bevilja bygglov för moské, parkeringsplatser och uppförande av en minaret.

Men miljöpartiets ledamot och moderaterna sade nej till Minareten för att de tycker att tornet avviker allt för mycket från stadsbilden.

Ja 2013

Ärendet gällande moské med tillhörande minaret intill Nya Parken i Norrköping var uppe redan 2013 och då sa nämnde ja till detta. Men nu 2017, yrkade moderaterna ja för beviljande av bygglov gällande moské och parkeringsplatser men avslag till uppförande av en minaret.

– En av nämndens främsta uppgifter är att ta ställning till den arkitektoniska utformningen av staden och vi har gjort bedömningen att ett torn på den angivna marken skulle avvika otvetydigt från stadsbilden, säger Christer Frey (M), andre vice ordförande i Byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Startade 2010

Ärendet början redan 2010 i samband med en marktilldelning och moderaterna har försökt väga in den åtta år långa processen i sitt ställningstagande. Alltifrån skrivelser i detaljplanen till vad som faktiskt avtalats i köpeavtalet.

– Det är olyckligt att ett bygglovsärende har blivit föremål för en diskussion för eller emot religionsfrihet när det istället bör handla om en prövning av tidigare kommunala beslut och avtal, säger Sophia Jarl (M), gruppledare för kommunfullmäktigegruppen och fortsätter.

– Moderaternas hållning är att myndighetsbeslut alltid ska utgå från de lagar som reglerar exempelvis bygglov. Vi har nu gjort en prövning av hela processen sedan 2010 med byggplatsens förutsättningar och den arkitektoniska kvalitén i fokus.