• Yvonne Olofsson från stadsmuseet och Majken Nilsen från Arbetets museum kommer att cykla runt i Norrköping för att samla in ungdomars visioner i sommar. Foto: Sofie Lycksell.

Museum på cykelturné i sommar

I sommar får ungdomar dela med sig av sin framtidssyn av Norrköping. I ett samarbete mellan Norrköpings stadsmuseum och Arbetets museum ska Majken Nilsen och Yvonne Olofsson besöka olika delar av Norrköping på cykel.

Turnén ”Makten är din” kommer att stanna på sju olika platser runt om i Norrköping, bland annat Himmelstadlund, Hageby och Åby. Vid varje stopp kommer de ungdomar som vill få möjligheten att lämna skrivna meddelanden om hur de vill förändra staden genom flaskpost. Flaskorna ska sedan bli en del av utställningen ”Kris & vision” - Våga älska Norrköping, som är en gemensam utställning på Arbetets museum och stadsmuseet.

Vill spräcka fördomar

Majken Nilsen från Arbetets museum var med och startade satsningen tillsammans med Yvonne Olofsson från stadsmuseet. Syftet med det mobila museet är att slå hål på fördomsbubblan om museum som de tror finns hos flera unga. Majken Nilsen tror att en del ungdomar tycker museum är tråkliga och bara är fyllda med saker från 1800-talet. Det tänket är någonting hon vill ändra på.

– Ungdomarna är framtiden i Norrköping och vi vill ta reda på vad de har för tankar, säger Majken Nilsen.

Flaskpost för framtiden

De projektansvariga hoppas kunna fylla 700 flaskor med nedskriva visioner och kunna få så många som möjligt att våga sig fram för en pratstund.

– Vi har som mål att skapa oväntade samtal mellan ungdomar som inte brukar prata med varandra, säger Majken Nilsen.

Tanken med turnén är att visionerna ska bevaras efter att de visats upp under Augustifesten och sedan nå kommunpolitikerna. Men hur ungdomarnas visioner ska sparas återstår att se.