• Mycket har hänt sedan köpcentret invigdes för 50 år sedan. Den rosa-lila identiteten har hängt med sedan 2012. Foto: Kajsa Nilsson
  • Nu firar stadsdelscentret i Hageby 50 år. Foto: Kajsa Nilsson
  • Mirum - en social mötesplats för boende i närheten och tillresta besökare. Foto: Kajsa Nilsson
  • Runt om i gallerian finns gott om sittytor som bjuder in till samtal. Foto: Kajsa Nilsson
  • Just nu pågår renovering som ska göra plats åt Rusta. Foto: Kajsa Nilsson
  • Centrumchefen Peter Löfquist har arbetat i köpcentret sedan 2002. Foto: Kajsa Nilsson

Mötesplatsen i Hageby sedan 60-talet

Mycket har hänt under de 50 senaste åren. Knappt något påminner om det Hageby centrum som öppnade i mars 1966. Sedan 2012 heter köpcentret Mirum galleria och har under årens gång vuxit i antal kvadratmeter och bredd på verksamheter.

När centret öppnade ryktades det om att The Beatles skulle spela på taket. Så blev det inte. I stället kom prins Bertil till Hageby och höll i invigningen av Nordens största inomhuscentrum, en placering som man hade tills Frölunda torg invigdes i Göteborg samma år.

Den ursprungliga arkitekturen var av borgliknande karaktär med höga punkter i hörnen. Centrumchefen Peter Löfquist förklarar att det under 1960-talet byggdes ett identiskt köpcentrum i Frankrike. I dag har den borglika formen i Hageby delvis gömts bakom moderna fasader i glas.

Välbesökt

Hageby centrum var redan på 1960-talet en plats för möten i den populära stadsdelen Hageby, och är än i dag en naturlig mötesplats för Hagebyborna men även andra Norrköpingsbor. 2013 flyttade biblioteket in på bottenplan vilket ytterligare befäster centrets roll som mötesplats. Antalet besök och spontanlån har skjutit i höjden efter att biblioteket fått sin nya plats i köpcentret.

Därtill har Mirum drygt 65 butiker av olika storlekar och planerar att få in stora aktörer och göra om interiört med fler rullband för att underlätta för besökarna när de ska ta sig från den ena sidan av fastigheten till den andra. Det pågående renoveringsprojektet kommer att sträcka sig till första halvan av 2017 och innebär en investeringskostnad på 100-150 miljoner kronor.

Namnbyten

Köpcentret har under åren genomgått flera stora renoveringar och utbyggnader. År 2000 invigdes nedre plan där det tidigare bland annat funnits bilverkstad. I samband med detta byttes namnet Hageby centrum ut till ”HC”. 2004 fick köpcentret en ny ägare som såg utvecklingspotential i fastigheten och i hela Norrköping. De satte igång planeringsarbetet för att skapa ett starkt regioncentrum och vid 40-årsjubileet 2006 hade planerna på det nya påbörjats.

– Man gjorde en totalförändring. Det som är kvar sedan gammalt är den öppna torgmiljön i mitten av gallerian, förklarar Peter Löfquist och tillägger att den stora renoveringen mot slutet av det decenniet gav stora effekter på antal besökare. Tidigare hade man 3,9 miljoner besökare per år, nu har Mirum galleria årligen 5,5 miljoner besökare.

Egen identitet

2012 fick köpcentret sitt nuvarande namn Mirum galleria.

– Vi ville ha en tydlig egen identitet för att nå fler än de som bor i vårt närområde och letade efter ett namn som bara associeras med köpcentret. Våra marknadsundersökningar visar att Mirum galleria fått den effekten, säger Peter Löfquist.

– De tidigare namnen lever kvar i folkmun hos trogna besökare. Det är logiskt och visar på kärlek till platsen. För mig får man gärna kalla det Hageby centrum om man vill, säger han.

Norsk ägare

Nu pågår firandet av Mirum gallerias 50-årsdag. På onsdag den 23 mars hålls ett stort firande i gallerian.

– Att huset får fira 50 år är jättehäftigt, särskilt med pågående förvandlingsprocesser, säger centrumchefen och tillägger att det känns tryggt med nya ägaren sedan 2014.

– Olav Thon är Norges svar på Ingvar Kamprad. Han är i dag 93 år gammal men arbetar fortfarande heltid. Eftersom han inte har några arvingar har han gjort om sitt livsverk till en stiftelse. Han köper allt som han vill ha men säljer aldrig något, det står till och med i stiftelsens stadgar. Det går nog inte att få en mer långsiktig ägare, avslutar Peter Löfquist.

Mirum galleria

Ålder: Fyllde 50 år den 3 mars.

Ägare: Olav Thon-gruppen som har 105 köpcenter i Sverige och Norge. Peter Löfquist är centrumchef sedan 2002.

Byggdes: 1960-tal av Hyresbostäder.

Storlek: 80 000 kvadratmeter varav 45 000 uthyrningsbar och gemensam yta.

Innehåll: Dagligvaruhandel, shopping, kontor, gym, bilskola, bibliotek och flera restauranger.

Aktuell: Firar 50 år med stor renovering för att göra plats åt nya verksamheter, däribland Rusta.