• Den 4 juni arrangeras energidag i Cleantech Park. Foto: Tommy Pettersson

Mot en fossilfri fordonsflotta 2030

Energikontoret arrangerar ny energidag 4 juni

Den 4 juni arrangeras E Road East – energimässan som i år har fokus på elfordon. Kickan Grimstedt arbetar på Energikontoret Östra Götaland och har varit med i planeringen av energidagen på Cleantech Park
– Det ska bli jättespännande att få arrangera det för första gången, säger hon.

Evenemanget är uppdelat i två delar: mässdel och seminariedel. Under mässan får besökarna möjlighet att testa olika elfordon och träffa aktörer. Till seminarierna har man bjudit in kommuner och fastighetsbolag för att diskutera frågor som rör elfordon på olika sätt, bland annat behovet av elstolpar för att man ska kunna ladda sin elbil.

Två EU-projekt

På Energikontoret pågår två EU-projekt som rör elfordon. Kickan Grimstedt är projektledare för Pro E Bike som rör elcyklar och Ylva Ek är projektledare för BEAST som i stället fokuserar på större fordon.

Även om elfordon ännu är relativt ovanliga i Östergötland ser man en växande trend i kommunerna. Fem kommuner i Östergötland har med anledning av Kickan Grimstedts EU-projekt infört elcyklar som fordon i hemtjänsten och förutsättningarna är enligt Kickan Grimstedt goda för att klara klimatmålet med fossilfri fordonsflotta 2030.

– I Östergötland är vi duktiga på biogas och etanol. Nu behöver vi fler elfordon, säger hon.

Regionen har starka aktörer i form av företag som arbetar med laddstationer. 

Det ser värre ut bland bilhandlarna.

– Det finns några bilhandlare som är intresserade av att arbeta mot fler elbilar men i de flesta bilaffärer är det inte direkt elbilarna som står främst. Vi kommer att hålla en paneldebatt med bilhandlare under E Road East, säger Kickan Grimstedt.

Grönare Östergötland

Energikontoret har ett regionalt uppdrag och ägs av Region Östergötland, tidigare Östsam. Alla 13 kommuner ger ekonomiska bidrag till verksamheten även om mycket är projektbaserat. De jobbar för ett grönare och mer energismart Östergötland. E Road East är ett helt nytt arrangemang.

– Vi hoppas att det ska bli lyckat och att vi ska kunna arrangera det fler gånger. Kanske med annat i fokus än elfordon nästa gång, avslutar Kickan Grimstedt.