• Belinda förespråkar ett modernt ledarskap. Foto: Tommy Petterson
  • EY har centralt belägna lokaler. Foto: Tommy Pettersson

Modernt ledarskap i fokus

Den moderna revisionen och externa redovisningen är några av de viktigaste instrumenten företagen har i sin utveckling. Revisionen är inte enbart lagstadgad utan ett måste för de organisationer som vill har en stadig grund i det egna företagets svagheter och styrkor, dra slutsatser och sedan fatta kloka beslut i en alltmer komplex affärsvärld.

Revisorn och redovisningskonsulten har möjlighet att löpande ge rådgivning och analyser om ekonomin i företaget och då de har insyn i företaget är startsträckan kort när det behövs ett bollplank.

En som är väl förtrogen med kunskapen att revisorn och redovisningskonsulten är oumbärligt verktyg för alla företag är Belinda Karlsson.

Globetrotter

Belinda Karlsson är kontorschef på Ernst & Young AB (EY) i Norrköping och har drygt 30 anställda på kontoret varav två av dem är gruppchefer. Belinda började på EY, som skattekonsult I Norrköping 2013. Blev kontorschef 2015.

– Jag började i ett redan starkt team. Det finns ett härligt driv i gruppen och min roll är väl att försöka behålla det drivet hos individerna och i gruppen Sedan måste vi fortsatt ha en god lönsamhet och en växande omsättning.

Belinda har en rik erfarenhet av redovisning och revisionsarbete men också rikligt med erfarenheter av jobb utomlands. Hon pluggade till civilekonom i England och har arbetat i London, Skottland och USA med olika projekt och i olika befattningar

2001 flyttade hon hem till Sverige igen och då först till skatteverket som skatterevisor i två år, sedan controller och vidare till chefspositioner. Idag är hon fast förankrad i den östgötska myllan och boende i Söderköping med två barn.

– Struktur och mål är nödvändigt, likaså uppföljning men jag har aldrig trott på att en chef talar om för medarbetarna vad de ska göra. Det som triggar mig är människors utveckling och då är jag nyfiken och vill vara med om att trycka på de knappar som behövs för utveckling och framsteg, säger Belinda och fortsätter.

– Idag är vårt arbete som konsulter en kreativ process mer än att bara kolla siffror. Vi bidrar till företagens tillväxt och därmed att hela samhället växer. Min roll är hålla oss alla samman mot gemensamma mål, ge förutsättningar och inspiration till kreativitet och individuellt ledarskap i team över gränserna.

Ernst & Young blev EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning som grundades i början av 1900-talet av Alwin Ernst och Arthur Young. EY har 2 240 medarbetare i Sverige. Globalt har EY 190 000 medarbetare. EY har 57 kontor i Sverige. Globalt har EY över 700 kontor i 150 länder. EY har fyra affärsområden – Assurance, Advisory services, Tax och Transaction advisory services.