• Filip Wänström från Internactive Institute och Josef Erixon från stadsbyggnadskontoret har medverkat i skapandet av utställningen. Foto: Kajsa Nilsson

Modern teknik visar stadsplanering

På Visualiseringscenter C får besökarna möjlighet att undersöka Norrköping med hjälp av nya visualiseringstekniska lösningar. Förutom att det är ett sätt för Norrköpingsborna att få reda på vad som sker och är på gång i staden fungerar utställningen som en plats för medborgardialog. Utställningen är skapad i samarbete mellan visualiseringscentret och bland andra Hyresbostäder och stadsbyggnadskontoret. Tanken är att man ska kunna göra ett besök för att ta del av vad som händer inom stadsutveckling i Norrköping.
– Det händer mycket just nu och det kan vara svårt för
medborgarna att veta hur man ska hitta information och lämna synpunkter. Vi
hoppas att den moderna tekniken ska hjälpa till att förstå sammanhang och
förmedla information på ett bra sätt, säger Therése Eklöf, vd för
Visualiseringscenter C.

Balansgång

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist påtalar vikten av
att balansera mellan att bevara och tänka nytt.
– Vår stad kommer inom de kommande åren stå inför den största
förändringen på väldigt länge. Det som händer med järnvägen och förbättrad
kommunikation till Stockholm och det som händer på grund av urbaniseringen
totalt gör att Norrköping kommer att växa och utvecklas. För vissa är det
spännande och för andra är det skrämmande. All samhällsplanering kräver balans
mellan att bejaka och ta tillvara möjligheter att växa och utvecklas och att
vårda och förvalta det som är viktigt att ta med sig i det nya samhället i det
nya Norrköping. Syftet med det här är att vi ska få hjälp från Norrköpingsborna
att klara balansen. Hur ska vi utvecklas på bästa sätt och hur och var ska vi
bygga?

Norrköping i framkant

Tekniken som tar plats i utställningen bygger på visualisering
med mycket kartor och verktyg för att undersöka nära och på avstånd. Bland annat
visar man korridoren för Ostlänken och hur nya byggnader påverkar stadsbilden.
Tekniken är så avancerad att man till och med kan se hur nya byggnader påverkas
eftermiddagssolen på ens balkong. Genom matematik räknas solens rörelse över
himlen ut.
– Vi ligger i långt fram inom stadsplaneringsvisualisering.
Många andra svenska städer kommer hit på studiebesök. Stockholm började inte
förrän i somras med liknande saker som vi hållit på med i flera år, berättar
Filip Wänström, teknisk projektledare på forskningsinstitutet Interactive
Institute.

Att vara planarkitekt

På en webbkarta kan medborgare surfa runt och markera vad man
vill påverka. Vid en annan dator får man testa på att vara planarkitekt och måla
om staden genom att använda en slags datoranpassad penna. Man kan välja att
spara sin bild som sedan publiceras på en skärm i utställningen.
– Vi kommer inte registrera synpunkterna i vårt diarium, vi
ser det mer som en arena som kan öppna upp för dialog och konstruktiva idéer som
sedan kan plockas in i den formella hanteringen. Stadsplanering och
stadsutveckling är väldigt avancerat. Det finns massor av olika intressen som
påverkar innan man kan bygga, det kan handla om bland annat bullerfrågor och
vattenledningar. Men det gäller att tänka fritt för att kunna ta sig framåt,
säger Josef Erixon, plankoordinator på stadsbyggnadskontoret.