• Sophia Jarl och Ingrid Cassel presenterade sitt budgetförslag Foto: Tilda Wiss

Moderaternas alternativ

Det är alltid lika intressant och värdefullt att få ta del av en oppositionell budget i en kommun som ä genomarbetad och realistisk samt en smula ideologisk.Ett sådant budgetförslag var nämligen det som de Nya Moderaterna i Norrköping presenterade nu ett par veckor före kommunfullmäktige.

Formmässigt kommer moderaterna att yrka avslag på det av majoriteten upprättade förslaget på driftsbudget och investeringsbudget till förmån för sitt eget förslag. Självklart har man förhållit sig till den styrande majoritetens kommande budgetramar för perioden 2017 - 2020. Moderaterna  sticker ut på flera områden utan att ha spenderbyxorna på sig. Skillnaden i kostnader är ungefär 100 miljoner kronor vilket inte är mycket när man betänker att hela Norrköping kommuns budget ligger på ungefär åtta miljarder.

 Höjda lärarlöner

 Man ställer upp på majoritetens förslag på en skattesats på21, 75 procent för år 2017 men man är kritisk till att årets skattehöjning på 50 öre inte gick till verksamheten som utlovats utan plöjdes ner i en fondering till Ostlänken.

– Politiken i Norrköping måste fokusera mer och skapa lösningar för det som inte fungerar. Vi vill se offensiva satsningar på arbetsmarknad, skola och trygghet. De satsningar som vi föreslår kommer göra skillnad i människors vardag. Budgetförslag på rejält höjda lärarlöner på 50 miljoner kronor, säger Sophia Jarl moderaternas gruppledare i kommunfullmäktige och hon får stöd av partikollegan Ingrid Cassel, vice gruppledare hos moderaterna i Norrköping.

– Norrköping har halkat efter i lönesättningen för våra lärare. Vi gör därför en stor satsning på lärarna efter en bedömning över vilket budgetutrymme vi har. Vi lägger en särskild pott i ramen som efter nämndernas fördelning blir en bred satsning på de som idag har de lägsta lönerna, menar Ingrid Cassel.