• Anders Borg verkade vara på ett strålande humör i sin födelsekommun. Foto: Kajsa Nilsson
  • Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska Verken var på stämman liksom stämmodelegaten Paul Lindvall. Foto: Kajsa Nilsson
  • Marie Morell var en av mötesordförandena på stämman. Christian Gustavsson var föredragande i det viktiga skolutskottet. Foto: Tommy Pettersson
  • Finansmarknadsminister Peter Norman blir inte direkt inbjuden till bankernas mingel. Foto: Kajsa Nilsson

Moderaterna stämde av i Louis De Geer

Moderaternas så kallade arbetsstämma på Louis De Geer är nu avklarad och en kandidatlista till Europaparlamentsvalet är framplockad. Dessutom avhandlades en rad andra viktiga frågor på stämman.

I torsdags samlades  moderaternas partistyrelse, stämmofunktionärer och 200  valda ombud från hela landet i Norrköping. Stämman behandlade förutom Europalistan ett nytt handlingsprogram och en rad framtidsförslag.

Nytt på stämman?

Stämman ligger knappt ett år före valen i Sverige och drygt sju månader före Europavalet. Opinionsläget är inte det bästa för vare sig Alliansen eller Moderaterna. Oppositionen har medvind just nu men trots detta var stämningen på topp.

– Reinfeldts tal var bra och lagom konfrontatoriskt. Stämningen var synnerligen god och visade upp en vilja att kämpa trots det nuvarande opinionsläget, menar moderaternas länsordförande i Östergötland, Christian Gustavsson och fortsätter med att kommentera skolan.

– De stora förändringarna i vår politik är de beslut vi tog på skolans område. Vi har nu ambitionen att göra förskolan obligatorisk och därmed göra grundskolan tioårig samt vara tydligare i betygsfrågan, berättar ordföranden för utskottet ”En modern skola för alla”.

Konsumenternas ombud

Finansmarknadsminister Peter Norman var också närvarande på stämman. Norman har varit i hetluften under en lång tid på grund av den politik han och regeringen för mot ”överdrifter” inom finanssektorn.

– Mitt arbete är ju mycket intensivt och intressant. Finansområdet är tufft men samtidigt tacksamt för konsumenterna är ju i underläge och vi försöker lyfta konsumenterna i förhållande till bankerna. Mitt förhållande till dem kan vara lite ansträngt ibland men så ska det ju vara så det är ingen fara. Allting ska inte vara enkelt, eller hur? säger minister Norman med ett underfundigt leende.

Europa 25:e maj 2014

På Moderaternas arbetsstämma i Norrköping fasställdes kandidatlistan till Europaparlamentsvalet 2014 och de tre kandidaterna som placerade sig överst på listan blev inte helt oväntat Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner och Anna Maria Corazza Bildt.

–  Vi behöver välja vilken idé och vilken framtid vi vill att Europa ska ha. Vi måste sluta lägga skulden för dåliga beslut på ett anonymt EU utan istället avkräva ansvar av dem som fattar besluten. Det är ett uppbrott som jag vill ska prägla kampanjen inför valet till Europaparlamentet. En fullt gemensam marknad för varor och tjänster för alla EU:s 500 miljoner medborgare är det främsta medlet för att bygga vårt välstånd, , säger Gunnar Hökmark.

Distriktsstämman i Östergötland

En vecka efter riksstämman är det dags för Östgötarna att hålla sin egen nomineringsstämma inför riksdagsvalet 2014. Man har haft rådgivande provval bland medlemmarna och valberedningen har lagt fram ett omdiskuterat förslag. Den 26:e oktober fastställs den slutgiltiga utformningen av valsedeln och denna gång är det Christian Gustavsson som håller i ordförandeklubban.

- Jag har förberett mig noga och har faktiskt varit mötesordförande på en stämma i Kronoberg redan, säger Christian Gustavsson som inte tror att det kommer att bli särskilt stormigt på lördag.