• Oppositionsråd Fredrik Bergqvist håller tummarna för att träffpunkterna blir kvar och trygghetsboenden börjar byggas. Foto: Tommy Pettersson

Moderaterna ryter till om träffpunkter för äldre

På uppdrag av den politiska majoriteten bestående av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet genomför vård- och omsorgskontoret i Norrköping en utredning om träffpunkter för äldre. Deras förslag är att lägga ned fyra stycken träffpunkter på Klingsbergsgatan, Nils Åbergsgata, Silverringen och Plåtslagaregatan.

Moderaterna med Fredrik Bergqvist i spetsen protesterar mot eventuella nedläggningar av träffpunkterna och föreslår en utveckling av dessa i stället, samt en utvidgning geografiskt sett.

– Vi vill se att utvecklingen av förebyggande verksamhet för livskvalitet, hälsa och välbefinnandet ökar. I stället för nerläggning vill vi ha längre avtal, gärna också driftsavtal med föreningar. Just nu är avtalen ettåriga, vilket är en alldeles för kortsiktig planering med tanke på ekonomi och personal – man vågar inte göra några investeringar, säger han.

Moderaterna föreslår även att träffpunkterna används för Hälsans nya verktyg som kan introducera ny teknik som underlättar vardagen. Ett annat förslag är att integrera träffpunkterna med seniorgym både inne och ute eller med biblioteks- och kulturverksamhet.

Integrera trygghetsboenden

Så kallade trygghetsboenden är på tapeten i Norrköping, men än är inget avtal skrivet.

– Vi jobbar hårt för att skapa trygghetsboenden, och där är social samvaro i form av träffpunkter en viktig ingrediens. Eventuell stängning av träffpunkterna måste ses i ett större sammanhang. De är ett viktigt inslag i många äldres vardag, speciellt för ensamboende som får nya vänner och undviker social isolering.