• Svenska kossor behövs för det öppna landskapet. Foto: Tommy Pettersson

Mjölkjour införs för bönderna

I början av mars startade LRF en mjölkjour för att stötta de medlemmar som behöver akut hjälp med lösningar på sina problem.

Många mjölkbönder har det mycket tufft ekonomiskt på grund av en vikande efterfrågan från Asien och låga världsmarknadspriser. Även Rysslands importstopp till följd av EU-sanktioner och EU:s borttagande av mjölkkvoter har drabbat mjölkbönderna hårt.

Högre kostnadsläge

LRF arbetar nu för att få fram långsiktiga villkor för Sveriges lantbrukare men läget är akut och därför startar LRF nu Mjölkjouren.

– Vi är väl medvetna om att vår Mjölkjour är en kortsiktig kompensation för de hittills uteblivna men avgörande, långsiktiga förändringar som krävs för att stärka svensk mjölkproduktion. Men läget är så akut, många ligger redan efter med betalningarna och vi har en tuff vår framför oss, att LRF behöver göra en samlad ansats för att hjälpa till, säger Anders Källström, VD och koncernchef LRF.

– Vi har hört många vackra ord men ansvariga politiker velar och livsmedelsstrategin dröjer. Eftersom de politiska leveranserna hittills har uteblivit måste vi sätta igång ett internt stödarbete för pressade mjölkföretagare. Samtidigt fortsätter LRFs arbete på bred front för att få fram långsiktiga, politiska villkor som kan stärka mjölkbönderna i Sverige, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Telefonjour

Via telefon och mail ska LRF:s medlemmar från och med den förste mars kunna få kontakt med psykolog, omsorgsgrupper, företagsrådgivare, branschexperter, företagsrådgivare och banker. På så sätt kan man få hjälp med att hitta lösningar på akuta problem.

– När man är hårt pressad kan det vara svårt att veta vem man kan kontakta för att få stöd. Nu ska det finnas ett nummer att ringa eller en e-postadress att maila för att få hjälp med olika frågor, säger Anders Källström