• Stjernkvist lägger pannan i djupa veck men är fortsatt handlingskraftig. Foto: Tommy Pettersson

Missnöjd med förankringen

Trots dålig förankring, Stjernkvist nöjd med ekonomiskt stöd

Den strida ström av flyktingar som kommit från framför allt Syrien verkar ha klingat av. Oavsett hur många människor som fortfarande behöver en fristad från krig så har Sverige stängt gränserna i och med de skärpta krav som presenterades av regeringen den 24 november.
Nu finns det en uppenbar risk att flyktingarna bristfälligt blir kvar i Libanon, Jordanien och Turkiet, länder som redan har tagit emot oproportionerligt stora mängder hjälpsökande familjer.

Skickas runt

Sverige och EU har nu också bestämt att man ska ge Turkiet mer pengar för att klara flyktingkrisen som kommer från grannlandet. Sverige är berett att bidra med 77 miljoner euro. Mantrat i Europa är nu att vi klarar vi inte av fler flyktingar.

Kommentarerna till regeringens förslag på skärpta krav inom flyktingmottagande var minst sagt blandade.

– Jag tycker att regeringens förslag är rimliga hänsyn taget till de aktuella förutsättningarna vi har i dag. Det är väldigt svårt för Sverige att ha andra regler än vad andra länder i Europa har. Förslaget innebär ändå att vi försvarar asylrätten för de som verkligen behöver den, de som flyr krig och är skyddsbehövande, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är positivt att man skjuter till mer pengar från statens sida till de kommunerna som tar ansvar. Norrköping får 110 miljoner och det kommer mer stöd framöver. Resurserna behövs trots att flyktingmottagandet hitintills inte har trängt undan andra viktiga behov.

– Jag skulle dock ha önskat att man hade förankrat förslaget hos de andra partierna innan men lade fram det, avslutar han.