Minst 13 000 nya jobb

Det kommande bygget av Ostlänken innebär ett allt större behov av arbetskraft. Främst gäller det anläggningsarbetare, ingenjörer och tekniker. Detta visar en ny rapport som Region Östergötland, Östsvenska Handelskammaren och Regionförbundet Sörmland ligger bakom.
Ostlänken mellan Norrköping och Järna är först ut i en omfattande investering i höghastighetsjärnvägar i Sverige. Bygget av den dubbelspåriga höghastighetsbanan planeras pågå 2017-2028 och investeringarna uppskattas till totalt 40 till 50 miljarder. När byggandet tar fart kommer det att uppstå en ökad efterfrågan på arbetskraft inom framför allt byggsektorn. Det handlar inte bara om själva järnvägsbygget utan även om bland annat vägar, kommersiella fastigheter och bostäder som kommer att uppstå i kommunerna längs Ostlänken.

Minst 13 000 nya jobb

Att bygga Ostlänken kommer att innebära ett kraftigt ökat behov av arbetskraft som anläggningsarbetare, ingenjörer och tekniker. Utöver de cirka 13 000 årsarbetskrafter som behövs för att bygga Ostlänken pekar den senaste behovsanalysen på att det kommer att behövas cirka 6 000 sysselsatta i liknande arbete i kommunerna längs Ostlänken. Det kommer bland annat att efterfrågas anläggningsarbetare, maskinförare, civilingenjörer, byggingenjörer, byggtekniker och betongarbetare. Den ökade efterfrågan kommer även att beröra andra yrkesgrupper, som arkitekter och planarkitekter.