Ministerns stopp i Östgötska Skärgården

Inför de stundande valen har både riksdagsledamöter såväl som regeringsmedlemmar tagit ”ledigt” för att arbeta i valrörelsen. De partipolitiska valturnéerna avlöser varandra och i förra veckan var justitieminister Beatrice Ask i Östergötland där hon passade på att göra strandhugg i Arkösund.

Ministern var i Norrköping dels för att träffa Polisen och prata med dem utifrån sin roll som justitieminister. Samtalen kom att handla om gängkriminalitet men också om satsningar som regeringen gjort under mandatperioden. Fler poliser och till viss del högre straffnivåer.

Kampanjaktiviteter

Efter det officiella besöket på Polisen Norrköping åkte Beatrice Ask till Arkösund där hon tillsammans med en grupp moderater genomförde en kampanjaktivitet och däreter samtalade med sjöräddningsstationen i Arkösund.

– Det blev ett väldigt lyckat besök eftersom sjöräddningen samma dag, strax utanför Arkösund, genomförde en övning med sjöfartsverkets nya räddningshelikoptrar. Ask fick följa med ut och titta på delar av den övningen. Det är en fantastisk organisation vi har runt vår kust för att rädda liv och hjälpa folk i sjönöd. Man ska komma ihåg att sjöräddningen är en frivilligorganisation, berättar Sophia Jarl som är moderaternas första namn kommunfullmäktigelistan och föreningsordförande för Moderaterna Vikbolandet.

Gängkriminalitet

Naturligtvis pratade justitieministern om straffskärpning för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten och också att hon vill avsätta mer resurser till polisen. Moderaternas utgångspunkt är ju att man vill bygga ett tryggare samhälle och då spelar polisväsendet en viktig roll.

Just nu har ju fokus både för Norrköping och Linköping varit den alltmer ökande gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten. Flera händelser har gjort att tryggheten i både Norrköping och Linköping har skakats om. Norrköping har ett förflutet med till viss del tung kriminalitet och drogproblem. Jag är övertygad om att det är resultat av många års uteblivet förebyggande socialt arbete. Det har helt enkelt inte funnits tillräckligt bra och hållbara strategier för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet eller drogproblem. Det har resulterat i att många hamnat i social utsatthet som kan leda till kriminalitet, säger Sophia Jarl vidare. Vi behöver rikta förebyggande satsningar i skolan så att ungdomar inte hamnar i utanförskap. Sedan handlar det om att generera lösningar för Norrköping som gör att fler människor får arbete. Arbete är lösningen på att människor kommer ur utanförskap. I Norrköping är det därför avgörande att ha en bra dialog med företag och företagsledare och skapa förutsättningar för näringslivet så att fler jobb kan skapas.