• De moderna braskaminerna släpper ut 50-85 procent mindre oförbrända kolväten än de äldre modellerna. Foto: Joel Ekberg

Mindre miljöutsläpp med ny kamin

Energimyndigheten visar i en ny rapport att moderna braskaminer ger kraftigt minskade miljöutsläpp. Man har i en test jämfört ett antal moderna kaminer med äldre kaminer från 1980- och 90-talet. Det som framkommer i testen är att utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft minskar med 60-80 procent.

– Det här är det största test av braskaminer som vi någonsin gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen, ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

Stora miljövinster

Energimyndighetens testresultat visar att det finns stora miljö- och effektivitetsvinster med att byta ut gamla kaminer mot nya med modern, effektiv förbränningsteknik.

– En kamins livslängd kan lätt överstiga 30 år, men utvecklingen av förbränningsteknik går betydligt snabbare. För att säkerställa att man har en kamin med modern, miljövänlig förbränning bör kaminen inte vara äldre än 10-15 år. Energimyndighetens rapport visar att äldre kaminer än så borde bytas ut, säger Hans Wikström, vice ordförande för Svensk Brasvärmeförening.

Röster från branschen

På Eldabutiken i Norrköping har man redan sett effekter av rapporten enligt Nicklas Aronsson. Redan samma vecka som det stod omnämnt i tidningarna kom en kund in och ville byta ut sin gamla kamin.

– När en myndighet slår fast något får det stor genomslagskraft, menar han.

På Spiscenter i Norrköping har man länge använt argumenten om nyttan med modern brasvärme men är tacksamma för att även en myndighet nu slagit fast det i en rapport.

– Detta är angeläget för branschen men framför allt viktigt för miljön, slår Jan Svensson fast.

– Det är också mycket viktigt att man av säkerhetsskäl även byter ut sin gamla stålskorsten när man byter kamin, avslutar han.

Alla kaminer kommer från år 2018 att behöva energimärkas, samma typ av märkning som redan nu finns på t ex de flesta vitvaror. Ett ekodesignkrav kommer också att införas från år 2022, det kommer att innebära högre krav på verkningsgraden och låga miljöutsläpp från kaminer. Dessa krav är gemensamma för alla EU-länder.