• Projektägare och forskare till de sju projekten. Foto: Emma Garzon
  • Håkan Carlsson, Magnus Karlsson, Ingeli Karlholm och Christoffer Eek. Foto: Emma Garzon

Miljonregn över projekt

Sju forskningsprojekt har fått totalt 6,3 miljoner kronor från kommunen. Ett av projekten ska utveckla nya metoder för att kunna arkivera högupplösta 3D-modeller av museiföremål.

– Inom museivärlden finns det en stor efterfrågan på högupplösta digitala resurser och det finns även ett stort publikt intresse, säger Sofia Seifarth, VD för Norrköping Visualisering AB.

Hon är projektägare tillsammans med universitetslektorerna Jonas Unger och Patric Ljung från Institutionen för Teknik och naturvetenskap på LiU. Projektet sker i samverkan med Livrustkammaren, Skokloster, Hallwylska museet och Norrköpings Stadsmuseum.

– Det finns många olika anledningar varför vi fokuserar på just museiföremål, till exempel handlar det om platsbrist på museum, berättar Jonas Unger.

Interagera med inskannade objekt

Projektet, som pågår under ett år, ska först jobba med textilier och sedan blir det andra föremål. Därefter kommer de utveckla visualiseringsmjukvaror som gör det möjligt att skapa tillämpningar för exempelvis installationer på museum eller på internet där användare kan interagera med de inskannade objekten. Till exempel kan de klä en stol med textilier. Projektet tilldelas 1,3 miljarder kronor från Norrköpings fond för forskning och utveckling. 2012 inrättade kommunen fonden med målet att stärka utbildning och forskning vid Linköpings universitet – Campus Norrköping, att få en högre utbildningsnivå i kommunen samt att utveckla Norrköping och Norrköpings kommuns verksamhet.

Utbildningar och arbetstillfällen

Ytterligare ett projekt som får pengar från fonden, 300 000 kronor, ska undersöka hur energieffektiv mikrovågsteknik är vid processutformningar för olika typer av slam och jämföra det med andra metoder. Forskningsgruppen ska under ett år även undersöka hur metangasutvinningen påverkas och om slammet blir tillräckligt hygieniserat för att kunna användas mer på åkermark.

– Kompetensutveckligen kan gagna Campus Norrköping med eventuella framtida utbildningar inom mikrovågsvärmning, säger Christoffer Eek, affärsutvecklare på Combitech, och fortsätter:

– I vårt kontaktnät finns tillverkare som har visat intresse, de har en marknadskännedom och ser att vi skulle kunna utveckla en produkt. Blir det en produkt är förhoppningen att den ska tillverkas i Norrköping vilket gör att det blir arbetstillfällen.

Projektägare är Håkan Carlsson, Senior Consultant MWO på Combitech AB, Ingeli Karlholm, utbildningsingenjör på Norrköpings vatten och avfall, samt Magnus Karlsson som är universitetslektor på Institutionen för Teknik och naturvetenskap på LiU.

Dessa projekt får pengar från Norrköpings fond för forskning och utveckling:

Digitala verktyg för levande historia tilldelas 1,3 miljoner kronor.

Mikrovågsenergi som tillämpning vid processandet av olika slamtyper tilldelas 300 000 kronor.

Ungas digitala berättande i Norrköping – Digitalisering och mångfald inom utbildning tilldelas 500 000 kronor.

Energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader med växtväggar och sakernas internet tilldelas 700 000 kronor.

Demensvänligt samhälle – Norrköpingsmetoden tilldelas 1,7 miljoner kronor.

Optimering av interaktiva pekbord som lärandeverktyg på Norrköpings Visualiseringscenter C tilldelas 650 000 kronor.

Entreprenöriella grupper i företagsinkubatorer tilldelas 800 000 kronor.