• Eleverna föreslår bland annat att kommunen ska bygga ut cykelnätet. Foto: Lena Dahlberg

Miljökunniga gymnasister på Nyströmska

Mycket kretsar kring miljöfrågor för tredjeårseleverna på Nyströmska skolan i Söderköping. I kursen miljö- och energikunskap har de fått skriva medborgarförslag och under denna vecka är det klimatfokus på skolan.

Läraren Caroline Ottosson har själv format kursen så att eleverna får arbeta praktiskt med de teoretiska kunskaperna. Inte ett enda skriftligt prov förekommer under kursens gång.

– Vi har arbetat med de nationella miljömålen och utifrån dem har eleverna fått försöka hitta brister i kommunen. En elev har till och med skrivit fem medborgarförslag, säger Caroline Ottosson.

Många förslag

De tidigast inlämnade medborgarförslagen är redan diarieförda. Fler väntas komma inom kort, till Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

– Två elever bor i Valdemarsvik och därför lämnar de in sina förslag där. Där har en som förslag att kommunen ska restaurera gamla banvallen mellan Valdemarsvik och Gusum för att skapa ett stråk för cyklister, berättar läraren och tillägger att en annan elev valt att fokusera på cyklism i Söderköping.

– I det medborgarförslaget vill eleven ytterligare bygga ut cykelnätet i staden samt bygga tak över cykelparkeringar, säger hon.

En tredje elev föreslår att kommunen ska anlägga våtmarker för att ta upp kväve och fosfor ur marken.

Ekolunch och earth hour

Nuvarande vecka är vigd åt klimatfrågor på Nyströmska skolan. Man har bjudit in kommunens klimatstrateg Sandra Ljungdahl som ska föreläsa, det ordnas tipspromenad och visas naturfilm.

– Eleverna har pratat med kökspersonalen och under veckan kommer det vara extra mycket närproducerad och ekologisk mat. Därtill kommer vi på fredag ha en egen earth hour. Vi gör mätningar under veckan för att se vilka effekter det ger, säger Caroline Ottosson.

Kursen som Caroline Ottosson undervisar i erbjuds till skolans naturklass. Nio elever valde att läsa kursen det här läsåret.

Eleverna har pratat med kökspersonalen och under veckan kommer det vara extra mycket närproducerad och ekologisk mat