• Bibliotekarien Johanna Hellstrand kollar in den nya barnavdelningen i stadsbiblioteket i Söderköping med ny tapet och pek- och bilderböcker i god ordning. Foto: Leif Larsson
  • Biblioteket i Söderköping har byggts om i sju veckor och en förändring är att tidskrifterna hamnat bredvid dagstidningarna. Här lastar bibliotekarie Johanna Hellstrand in lite nya alster. Foto: Leif Larsson

Mer yta för barnen på bibban

Under sju veckor i somras var stadsbiblioteket i Söderköping stängt för ombyggnad. Nyligen öppnade man igen och inte minst barnen har nytta av förändringen.

– Vi har utökat utrymmet för de små barnen med 30 kvadratmeter. De allra minsta har pekböcker och bilderböcker på ett ställe och en avdelad yta där de kan krypa runt i fred, berättar Johanna Hellstrand, bibliotekarie på Söderköpings stadsbibliotek som finns i huset Stinsen.

Trångbodda länge

Bredvid småbarnens nya avdelning finns utbudet för de barn som är lite äldre och kan läsa. Deras kapitelböcker, alltså romaner för unga, är numera ordnade i genrer, som hästböcker, deckare och fantasy. Här kan man också lätt hitta böcker för nybörjare och lättlästa alster. Johanna Hellstrand, som är barn- och ungdomsbibliotekarie, är glad över nymodigheterna för de yngre.

– Vi har länge varit trångbodda och ibland tvingats magasinera böcker. En större yta har behövts under en lång tid. Vi kommer inte att utöka sortimentet eller ha mer verksamhet för barnen men däremot blir det lättare för barnfamiljer att vara här. Förr fanns bara plats för någon enstaka barnvagn men nu har vi mer plats. Än är inte allt klart, det kommer mer möbler till barnavdelningen om några veckor, upplyser hon.

Förutom att barnen fått det bättre så har en del andra omdaningar gjort biblioteket mer strukturerat.

– Tidskrifterna har flyttats från andra våningen till första och är nu bredvid dagstidningarna. Vi har flyttat deckarna, ordnat en ny skräckhylla och även ungdomsavdelningen har blivit större. Interiört har det inte hänt så mycket. Vi har en ny tapet i barnrummet, lite nya bokhyllor och några nya mattor, konstaterar Johanna.

Ytor används effektivare

Ett sammanträdesrum fick stryka på foten när barnavdelningen blev större men den återuppstår på övre våningen där ytorna nu ska utnyttjas mer effektivt. I september ska omdaningen på andra etaget vara klar.

– Det blir ett rum för 70 personer som kan delas i två med hjälp av en vikvägg. Det ska också finnas en lokalhistorisk avdelning och en utställningsyta, berättar bibliotekarien.

För att möjliggöra ombyggnaden var man tvungna att packa ner 25 000 böcker, det gjorde en flyttfirma. Men uppackningen fick personalen på biblioteket ta hand om.

– Det tog tid och var tufft.

Men säkert var det mödan värt med tanke på slutresultatet.