Mer pengar till laddplatser

Statens stöd till klimatsmarta investeringar, Klimatklivet, fortsätter att bidra till elektrifieringen av vår fordonsflotta.

Sedan starten hösten 2015 har 186 laddplatser för elbilar och andra elfordon beviljats stöd i länet och nu tar Naturvårdsverket beslut om ytterligare stöd.

I början av veckan tog de beslutet om stödet som omfattar knappt 55 miljoner kronor fördelat på 37 utsläppssänkande investeringar i hela landet. I Östergötland beviljas bostadsrättsföreningen Vallmon nästan 90 000 kronor för att anlägga åtta laddstationer.

Viktig pusselbit

– Att få fart på elektrifieringen av den svenska fordonsflottan är en stor utmaning, och en viktig pusselbit i att sänka Sveriges och Östergötlands utsläpp av växthusgaser, säger Susanne Claesson, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen Östergötland.