• Tilläggsbudgeten klubbas i KS nu i februari. Foto: Kajsa Nilsson
  • Mona Olsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden är nöjd med 2 miljoner kronor extra till hemgångsteamen. Foto: Kajsa Nilsson

Mer pengar till hemgångsteam

12 miljoner kronor ska omfördelas enligt kommunens tilläggsbudget som presenteras under förra veckan. 7 miljoner från kommunstyrelsens ofördelade resurser och 5 miljoner kronor omfördelas från ekonomiskt bistånd.

Fördelningen innebär att 4,5 miljoner kronor delas ut vardera till barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden, 2 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden samt 1 miljon kronor till näringslivskontoret.

– Med de två miljoner som vi får nu kan vi utveckla hemgångsteamen. Vi tror att med de extra pengarna blir det ännu bättre. Vi kan också se till att ha hemgångsteamen disponibla under obekväm arbetstid. Det här är en viktig satsning helt i linje med vad vi har tänkt oss, säger Mona Olsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Andra åtgärder som presenterades i samband med tilläggsbudgeten är kvalitetshöjningar inom skolan med lovskola och matematiksatsningar, och att få företag att vilja stanna kvar och att vilja investera i Norrköping.

Tilläggsbudgeten kommer att klubbas i kommunstyrelsen den 25 februari.