Mer i plånboken för statsanställda

Ett nytt avtal är klart för 2 700 statligt anställda i Östergötland då fackförbundet Stadsanställdas förbund har tecknat ett avtal med Arbetsgivarverket.

Avtalet kan ge en löneökning på upp till 1 900 kronor i månaden vid en månadslön på 28 000 kronor. Avtalet är treårigt och gäller till den 30 september 2016. De tre största ST-arbetsplatserna i Östergötlands län är Linköpings universitet, Polisen och Migrationsverket. Avtalet ger första året 2,0 procent, andra året 2,3 procent och tredje året 2,5 procent; totalt 6,8 procent på tre år. Ett större löneutrymme kan dock förhandlas fram lokalt på myndighetsnivå. Avtalet innehåller också en modell som gör att myndigheter med många medlemmar med låga löner kommer att få mer pengar att fördela. Utöver avtal om löneökningar så är det också tillfredsställande att ST har fått gehör för att chef och medarbetare tillsammans bör planera individens utveckling både på kort och lång sikt. Många medlemmar vill kompetensutveckla sig vilket även arbetsgivaren har nytta av. ST anser även att man lyckats förhindra försämringar som Arbetsgivarverket ville genomföra för föräldralediga.

Nöjd med avtalet

- Vi är nöjda med att ha fått 6,8 procents löneökning i avtalet eftersom det ger våra medlemmar bra löneökningar och med treårigt avtal blir det en trygghet. Budet från Arbetsgivarverket var ett avtal utan någon bestämd löneökning och det har vi nu satt stopp för, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST i ett pressmeddelande.