Mer fokus på social ekonomi

Social ekonomi och socialt företagande ska få större utrymme. Det har tre Folkpartifullmäktigegrupper bestämt.
Folkpartiets fullmäktigegrupper i Region Östergötland, Region Jönköping och Landstinget i Kalmar län har deklarerat en gemensam intention om att prioritera den sociala ekonomin högre från folkpartistiskt håll.

Tio procent av alla anställda

– Ungefär tio procent av alla anställda finns bland den sociala ekonomins aktörer så idéburen sektor har stora förutsättningar för att skapa nya vägar till arbete. De arbetsintegrerande sociala företagen har en särskild betydelse för människor som har haft svårt att ta sig in via de traditionella vägarna på arbetsmarknaden, säger Anita Jernberger, gruppledare för Folkpartiet i Region Östergötland.

Prioritering av ESF-projekt

Målsättningen innebär att Folkpartiet Region Östergötland, Region Jönköping och Landstinget i Kalmar ska vara på tårna när det gäller prioritering av ESF-projekt inom social ekonomi och att värna sociala kriterier vid större upphandlingar. 

Dessutom kommer de att fortsätta driva på utvecklingen mot en storregion.