• Sportbilscentret Platinum Cars får nya grannar i Jursla. Foto: Kajsa Nilsson

Mer bil i Jursla

Under förra veckans möte i stadsplaneringsnämnden beslutades det att ge markanvisning åt Proauto Fastigheter och Huthe Fastigheter i området Jursla för etablering av verksamheter inom bilbranschen.

Tanken är att Proauto ska bygga en ny bilhall om 12 000-14 000 kvadratmeter för försäljning av BMW- och Mini-bilar. Företaget vill på sikt knyta samman anläggningarna i Linköping och Nyköping med den nya i Norrköping.

Vidare vill Huthe Fastigheter bygga ut sin lokal i Jursla med 4 600 kvadratmeter för att göra mer plats åt sin hyresgäst, sportbilscentret Platinum Cars. Den nuvarande bilhallen är 3 800 kvadratmeter stor.