• Medicinsk yoga kan utövas sittande på stol eller matta på golvet. Foto: Kajsa Nilsson
  • Eva-Carin Kempe har utövat yoga sedan 1990-talet och är idag yogaterapeut. Foto: Kajsa Nilsson
  • Medicinsk yoga handlar till största del om andning. Foto: Kajsa Nilsson
  • Medicinsk yoga har hjälp människor med många olika problem, bland annat stress, högt blodtryck och värk. Foto: Kajsa Nilsson

Medicinsk yoga mot värk och stress

I Sverige har man sedan mitten av 1990-talet utövat yoga i medicinskt syfte inom sjukvården. Göran Boll har arbetat mycket för träningsformens spridning inom landet och inte sällan kommer nya rön om den medicinska yogans inverkan på olika områden.

I Norrköping utövas medicinsk yoga inom landstinget på Flyktingmedicinskt centrum samt hjärtrehabiliteringen på Vrinnevisjukhuset. Förutom det finns privata aktörer som hjälper människor genom yogan, bland andra sjuksköterskan och yogaterapeuten Eva-Carin Kempe som sedan 2009 arbetar med medicinsk yoga i olika syften.

– Min yngsta deltagare är 15 år och min äldsta är 93, alla kan utöva medicinsk yoga, hävdar hon och berättar att övningarna går att göra på en matta på golvet eller sittande på en stol.

Kunde ligga på rygg

Hon menar att yogan har läkande kraft inom många områden och hon ger häpnadsväckande exempel.

– Jag träffade en kvinna som hade sådan smärta att hon inte kunnat ligga på rygg på flera år. Vi började med andning sittande på stol. Efter en timmes andningsövningar la vi henne på golvet genom att stödja med kuddar. Hon sa att hon just då inte hade några smärtor alls, förmodligen fick hon mycket träningsvärk dagen efter på grund av att musklerna slappnar av och att det blivit genomströmning av syre, berättar Eva-Carin.

Handlar om andning

Den medicinska yogan härstammar från kundaliniyogan och handlar till största del om att andas och genomströmning av syre. Yogan hjälper bland annat mot stress, sömnlöshet och högt blodtryck. Man har dessutom hittat goda resultat vid rehabilitering av hjärtinfarktspatienter.

– Behovet av andningen ökar lavinartat. Olika arbetsgivare betalar för extra rehabilitering och extra stöd för de anställda. De som kommer på rehabilitering är ofta utmattningsdeprimerade och långtidssjukskrivna. Man ser en klar god effekt om man har praktiserat medicinsk yoga under sju veckor.

Hur fungerar det?

– Det är oxytocin som utsöndras när vi kommer ner i lugnare takt, vi talar till det autonoma nervsystemet. När vi får ner andningen och skapar optimal syresättning blir det lugn och ro i kroppen och kroppen börjar läka, berättar hon.

 

Citat: När vi får ner andningen och skapar optimal syresättning blir det lugn och ro i kroppen och kroppen börjar läka.