• Margot Andersson är matematikutvecklare i förskolan i Norrköping. Hon är övertygad om att det är viktigt att förskolebarn får chansen att lära sig förstå hur matematik fungerar i praktiken. Foto: Leif Larsson
  • Kulramen hänger med som bra verktyg när barn lär sig matematik. Foto: Leif Larsson

Matte utvecklas till något spännande

Räkna med mer kunskap om matematikens olika dimensioner bland Norrköpings unga framöver. Det pågår en satsning på matte och matematikutvecklaren Margot Andersson är med på förskolenivå.

– Allt i vardagen har egentligen med matematik att göra och alla i förskolan får möta matte. Det börjar redan med ettåringarna. Det finns inga kunskapskrav men förskolan försöker synliggöra matematik på olika sätt så att barn får mer förståelse, berättar Margot.

För några år sedan startade Mattelyftet, en satsning i Sverige på matematiklärare. I Norrköping är även förskolan involverad.

– I många andra kommuner är bara skolan med men i Norrköping har man förstått vinsten med att även inkludera förskolan, påpekar Margot Andersson som är förskollärare på Silverdansens förskola och arbetar 30 procent av sin tjänst som matematikutvecklare.

Strävansmål

Hon är en av tre matematikutvecklare i kommunen och den enda i förskolan. I hennes jobb ingår att kompetensutveckla och inspirera pedagoger i förskolan i ämnet matematik. Sedan ska dessa så kallade mattepiloter vidarebefordra sina kunskaper till barnen i förskolan.

Margot träffar regelbundet de 60 mattepiloterna. Man diskuterar matematikens grunder och utgår från de fyra strävansmål kring matte som finns i förskolan. Dessa bygger i sin tur på sex fundamentala matematiska aktiviteter som formulerats av professorn Alan Bishop, logik, lokalisering, konstruktion, räkning, mätning och lekar.

– Många tror att barn tycker att matematik är tråkigt men de tycker att det är roligt. De gillar till exempel att mäta både volym och längd. När vi är ute i skog och mark brukar de gilla att mäta om ett träds omkrets är en meter. Det är ett spännande mått eftersom de själva är omkring en meter långa, förklarar Margot.

Praktisk funktion

På lättsamma sätt får barnen testa matematik. Med kulramar, genom att stapla, pussla, sortera efter färg och på många andra vis. En del kanske tycker att matte inte behövs på förskolenivå men Margot är övertygad om att det är viktigt.

– Matematik är inte bara en massa siffror som man ska kunna rabbla. Det är bra att lära sig hur matte fungerar i praktiken. Man måste kunna matte för att passa tider, bygga hus och och laga mat. Om barnen inte får grunderna i matte så blir det mycket svårare i skolan att förstå exempelvis procent och decimaltal.

Margot Andersson ser matematik även på ett annat sätt än det rent logiska i siffror och tal.

– Matte är som konst och natur. Det har en inre skönhet som är viktig att lyfta fram.