• Martin Karlsson är idrottslärare i Norrköping och har nyligen fått priset Let´s create för sina insatser i att få unga att röra sig mer. Här på ett kafé i Mirum pågår studiestöd till elever som Martin också är inblandad i. Foto: Leif Larsson
  • Här är Martin Karlsson utanför sin arbetsplats, Klingsborgsskolan i Norrköping, med priset Let´s create som han fick på Idrottsgalan för sitt engagemang för ungdomars fysiska och psykiska välmående. Foto: Norrköpings kommun.

Martins insats för unga gav fint pris

Idrottsläraren Martin Karlsson, Norrköping, fick nyligen pris för sina insatser för att få unga att röra sig mer. Priset delades ut på Idrottsgalan. – Det kom som en blixt från klar himmel. Jag blev ditlurad och hade ingen aning om att jag skulle få priset, konstaterar han glatt.

Norrköpings kommun har en slogan som heter Let´s create och det nyinstiftade priset heter just det. Det ges till en person som gör något extra för att barn och unga ska aktivera sig mer fysiskt, hitta glädje och motivation och må bättre genom att idrotta och ta hand om sin hälsa. Idrottsläraren och försteläraren i utvecklingsarbete, Martin Karlsson på Klingsborgsskolan, ansågs som en perfekt förebild och passande pristagare denna gång.

– Att sköta sin hälsa och ägna sig åt idrott är en stor fördel för skolarbetet. I dag är det 2x60 minuter idrott i veckan men jag förespråkar att man på något sätt rör sig varje dag. Det gör att man blir piggare, gladare, hjärnan vaknar till och man gör bättre i från sig i skolämnena. Att idrotta är över huvud taget nyttigt, understryker Martin.

Även på fritiden

Han har arbetat på Klingsborgsskolan i Hageby i snart 20 år med att stötta elever på olika vis och kan tänka sig 20 till. Martin tycker det var väldigt hedrande att få priset och många har gratulerat, både kollegor och nuvarande och tidigare elever.

– Gamla elever har hört av sig via Facebook, ringt och skickat SMS. En elev sa: Om någon är värd priset så är det du. Det känns häftigt att man påverkar människor även om det är det jobbet går ut på, att varje dag vara behövd, säger Martin rättframt och samtidigt ödmjukt.

Hans engagemang i idrott slutar inte vid skolgårdsgränsen utan fortsätter på fritiden. Han tränar ett flicklag i fotboll i IK Waria.

– Det blir fyra gånger i veckan men det är ingen börda, jag tycker det är roligt, bedyrar han.

Stort engagemang

På skolan undervisar han i idrott och i SO-ämnen. Han är också involverad i att ge elever extra utbildningsinsatser och läxhjälp. Två gånger i veckan får 10-15 sjunde- och åttondeklassare läxhjälp och i ett större projekt kallat Lumink är 50 niondeklassare med. På ett kafé i köpcentret Mirum (som är en av tre aktörer i projektet) träffar elever studenter från Linköpings universitet (som är ytterligare en aktör) som stöttar och hjälper dem i skolarbetet - efter skoltid.

– De får komma bort från skolmiljön ett tag till något mer avslappnat, säger Martin som är med i en styrgrupp och agerar bollplank i detta sammanhang.

Insatsen sträcker sig således både till fysiskt och psykiskt välbefinnande hos eleverna. Och det tar inte slut där. Martin Karlsson ansvarar också för kommunnätverket för idrottslärare där han planerar studiedagar, innehåll i föreläsningar med mera. Full fart hela tiden således och därmed en förebild lämplig att få priset Let´s create.