• Mira Engström och Lisa Arvidsson deltog i ungdomsgruppen vars diskussioner ledde fram till delen ”Den flytande staden” i Framtidslandsutställningen. Foto: Kajsa Nilsson
  • I lördags invigningstalade Stefan Löfvén. I bakgrunden står museichef Niklas Cserhalmi. Foto: Kajsa Nilsson
  • Utställningsproducenten Ann-Sofie Axelsson vid sitt eget konstverk. Foto: Kajsa Nilsson
  • Mitt i utställningen växer tomater och en bit bort simmar karpar. Foto: Kajsa Nilsson
  • I det här skåpet frågas besökarna vad de kan tänka sig att dela med andra och vad de vill äga själva. Foto: Kajsa Nilsson
  • Utställningens åtta sektioner har färgkoordinerats. Foto: Kajsa Nilsson

Många tankeställare i ny utställning

Nu har den stora utställningen Framtidsland öppnat på Arbetets museum. I lördags var Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén på plats för att invigningstala.

”Museets djärvaste projekt någonsin”, så beskriver museichefen Niklas Cserhalmi den nya utställningen.

– Det finns en stor efterfrågan på visioner och målbilder för hur vi ska leva hållbart. När det finns stor efterfrågan brukar marknaden tillgodose det behovet, men i det här fallet är det inte så. Man påtalar att det finns problem men inte hur man ska lösa dem.

Forskare och ungdomar

Temat för utställningen är miljöpåverkan och hur vi kan skapa en hållbar framtid. I utställningen finns många röster från forskare och ungdomar, inte en enda politiker får säga sitt i Framtidsland.

– Forskarna var oerhört intresserade av att få kontakt med ungdomar. Vi anordnade ett antal runda bord-samtal och vi hade med oss ungdomar från trakten. Utifrån dessa tillfällen skapade vi samtal som går att lyssna på i utställningen, berättar utställningsproducenten Ann-Sofie Axelsson som dessutom är konstnär och har bidragit med ett konstverk till utställningen.

I delen om mat och hur människor i olika delar av världen konsumerar belyser konstverket två alternativ till matkonsumtion. Om alla skulle konsumera som i alternativet med mycket kött skulle maten bara räcka till 25 procent av världens befolkning. Om man vänder på klotet visas i stället en kost med mycket grönsaker, sojaprotein och lite kött, som räcker till alla.

Interaktivitet

Med många interaktiva inslag ger Framtidsland ett lekfullt intryck. Besökarna får titta, läsa, pröva, dofta, känna och lyssna. Genom att cykla i cykelkarusellen slår blommor ut i taket, det symboliserar att cykeln är framtidens fordon. Många frågor kring hållbarhet tas upp i utställningen och besökarna får tankeställare. Innan man lämnar utställningslokalen får var och en på ett tygstycke skriva ner en önskan om framtiden. Tygstyckena vävs sedan in i ett klot som hänger från taket.

Ungdomsprojektet

Mira Engström och Lisa Arvidsson är två av 35 ungdomar som fått vara med och utforma delar av utställningen. Tillsammans med sex andra personer utgjorde de ungdomsgruppen i Linköping/Norrköping. Under läsåret 2012-2013 träffades gruppen ungefär en gång i veckan.

– Det var jättegivande att få diskutera med de andra ungdomarna. Det här har lett till att jag nu tänker mer på framtiden. Alla respekterade varandra i ungdomsgruppen och jag var aldrig rädd för att säga vad jag tyckte, säger Lisa Arvidsson som läser på Folkungaskolan i Linköping. Det var genom kompisen Mira i Norrköping som hon fick upp ögonen för projektet.

Framtidsland beräknas stå kvar på Arbetets museum i fem år. En separat turnéutställning med utgångspunkt från ungdomsgruppernas diskussioner kommer att visas i ungdomarnas hemstäder Linköping, Falun, Kristianstad och Örebro.