• Rut Rutström och Britta Nyström brukar gå på sittjympa en gång i veckan. Foto: Kajsa Nilsson
  • Teresa Svensson, sektorchef för vård och omsorg, fick svara på frågor från besökarna. Foto: Kajsa Nilsson
  • Gunilla Svensson från Blå Porten uppmanar äldre att utnyttja avlösningsservicen som erbjuds från kommunen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Många nyfikna seniorer kom till sporthallen för att få information om olyckor. Foto: Kajsa Nilsson

Många olyckor i bostaden kan förebyggas

Första oktober är av FN utropad till Internationella äldredagen och detta uppmärksammades i Söderköping. I sporthallen Vikingen var många pensionärer på plats för att ta del av den information som gavs.

Varje år skadas nästan 200 000 seniorer i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Nästan hälften av dessa olyckor sker i hemmet och Teresa Svensson, sektorchef för vård och omsorg i Söderköpings kommun menar att man kan undvika vissa olyckor genom enkla åtgärder.

– Genom att informera om risker kan man undvika olyckor. Det är lätt att snava på små mattor eller trasmattor om man har bråttom till telefonen, eller så råkar man kanske snubbla på en sladd som inte sitter fast. Vi försöker att uppmana folk att inte klättra på stolar, för mindre sysslor i hemmet har vi fixar-Johan som hjälper dem kostnadsfritt. Vi har pratat om att göra en checklista som kan användas inom hemtjänsten, säger hon.

Avlösning i hemmet

Gunilla Svensson från Blå Porten var på plats för att informera besökarna om avlösningsservicen som kommunen tillhandahåller.

– De som vårdar en närstående i det egna hemmet kan behöva egen fritid ibland och därför har vi avlösningsservice som går att utnyttja upp till tio timmar i månaden, berättar hon. Avlösningstjänsten innebär att en person från Blå Porten kommer hem till hushållet och vårdar partnern medan den andra får möjlighet till att kanske gå till frisören eller gå och handla.

– Ibland får jag utföra vård men ofta är jag bara sällskap, berättar Gunilla Svensson som även är utbildad undersköterska.

Sittjympa på scen

På den uppställda scenen i sporthallen var det full aktivitet under dagen och medborgarna fick möjlighet att bland annat ställa frågor direkt till kommunen. Vid lunchtid fick de som ville vara med i ett sittjympapass.

– Vi brukar gå på sittjympa på Blå Porten varje vecka, berättar Rut Rutström och Britta Nyström. Under Internationella äldredagen var de dock bara på plats för att få information och se på utbudet.